Από την ετυμολογία, ποια είναι η διαφορά μεταξύ παντοφοβίας, παντοφοβίας και πανοφοβίας;


Απάντηση 1:

Η παντοφóβια είναι ο φόβος απó τα πάντα. Η προέλευση της λέξης "παντελόνι" είναι ελληνική (δηλαδή κάθε) και η φοβία είναι ελληνική (δηλαδή φόβος). Η παντοφóβια θεωρείται μια συγκεκριμένη φοβία, η οποία συζητείται στην αρχική σελίδα. Η παντοφóβια είναι επίσης γνωστή ως Panophobia ή Panphobia ή Pamphobia.

Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί να σας βοηθήσει: Κοινή-phobias.com