Πώς μπορείτε να πείτε τη διαφορά ανάμεσα στο συναίσθημα του εντέρου και τη σύντομη συναισθηματική σκέψη;


Απάντηση 1:

Ένα αίσθημα εντέρου δεν θα αλλάξει εκτός εάν αποκτηθούν και ενσωματωθούν σημαντικές νέες πληροφορίες. Μια σύντομη συναισθηματικά φορτισμένη σκέψη θα αλλάξει μόλις υποχωρήσει το συναίσθημα που οδήγησε την αλυσίδα της συλλογιστικής. Ποια είναι πιθανώς δεν είναι μια χρήσιμη διάκριση, όπως είναι σαφές μετά το γεγονός.

Αυτό που μπορεί να βοηθήσει να τα διακρίνει κανείς αυτή τη στιγμή είναι ότι η πηγή του συναισθήματος του εντέρου γενικά δεν είναι συνειδητά διαθέσιμη στο πρόσωπο που έχει το συναίσθημα, ενώ είναι προφανές πότε τα συναισθήματα βρίσκονται στην έδρα του οδηγού της συνειδητότητάς μας.