Πώς υπολογίζουμε τη χρονική διαφορά μεταξύ δύο χωρών;


Απάντηση 1:

Υπολογίζεται λαμβάνοντας τα μήκη ως αναφορά. Η γη έχει 360 φανταστικές γραμμές που ονομάζονται μήκη ή μεσημβρινοί που εκτείνονται κάθετα μεταξύ των πόλων. Κάθε ένα από αυτά τα μήκη ονομάζεται βαθμός. ... Η χρονική διαφοροποίηση μεταξύ κάθε χωρητικότητας (κάθε βαθμός) είναι 4 λεπτά. Έτσι εάν είναι 12 το μεσημέρι στο Greenwich (0 βαθμός), θα ήταν 12:04 μ.μ. σε 1 μεσημβρινό βαθμό και ούτω καθεξής


Απάντηση 2:

Η γη έχει 360 φανταστικές γραμμές που ονομάζονται μήκη ή μεσημβρινοί που εκτείνονται κάθετα μεταξύ των πόλων. Κάθε ένα από αυτά τα μήκη ονομάζεται βαθμός. Το μήκος 0 μοιρών που διέρχεται από το Greenwich, κοντά στο Λονδίνο, θεωρείται τυποποιημένο και ο χρόνος όλων των άλλων ωριαίων ζωνών υπολογίζεται αναλόγως. Η διαφορά ώρας μεταξύ κάθε γεωγραφικού μήκους (κάθε βαθμός) είναι 4 λεπτά. Έτσι, αν είναι 12 το μεσημέρι στο Greenwich (0 βαθμός), θα ήταν 12:04 μ.μ. σε 1 μεσημβρινό βαθμό και ούτω καθεξής. Στην Ινδία, ο τυπικός μεσημβρινός έχει 82 και μισό βαθμό. Έτσι, η χρονική διαφορά μεταξύ Greenwich και Ινδίας είναι 82,5 x 4, η οποία είναι 330 λεπτά (5 ώρες και 30 λεπτά)


Απάντηση 3:

Ναί.

Η χρονική διαφορά δεν εξαρτάται από τα εθνικά σύνορα αλλά από τον αριθμό των διαζυγίων μεταξύ δύο θέσεων. Οι ΗΠΑ έχουν τρεις ζώνες ώρας ενώ η Ρωσία έχει έως και εννέα.

Η διαφορά ώρας είναι μια καθαρά γεωγραφική έννοια. Η χρονική υστέρηση μεταξύ δύο χωρών ή εντός συγκεκριμένης χώρας εξαρτάται αποκλειστικά από τη γεωγραφική κατανομή μεταξύ των δύο (δεδομένων) τόπων.


Απάντηση 4:

Ναί.

Η χρονική διαφορά δεν εξαρτάται από τα εθνικά σύνορα αλλά από τον αριθμό των διαζυγίων μεταξύ δύο θέσεων. Οι ΗΠΑ έχουν τρεις ζώνες ώρας ενώ η Ρωσία έχει έως και εννέα.

Η διαφορά ώρας είναι μια καθαρά γεωγραφική έννοια. Η χρονική υστέρηση μεταξύ δύο χωρών ή εντός συγκεκριμένης χώρας εξαρτάται αποκλειστικά από τη γεωγραφική κατανομή μεταξύ των δύο (δεδομένων) τόπων.


Απάντηση 5:

Ναί.

Η χρονική διαφορά δεν εξαρτάται από τα εθνικά σύνορα αλλά από τον αριθμό των διαζυγίων μεταξύ δύο θέσεων. Οι ΗΠΑ έχουν τρεις ζώνες ώρας ενώ η Ρωσία έχει έως και εννέα.

Η διαφορά ώρας είναι μια καθαρά γεωγραφική έννοια. Η χρονική υστέρηση μεταξύ δύο χωρών ή εντός συγκεκριμένης χώρας εξαρτάται αποκλειστικά από τη γεωγραφική κατανομή μεταξύ των δύο (δεδομένων) τόπων.


Απάντηση 6:

Ναί.

Η χρονική διαφορά δεν εξαρτάται από τα εθνικά σύνορα αλλά από τον αριθμό των διαζυγίων μεταξύ δύο θέσεων. Οι ΗΠΑ έχουν τρεις ζώνες ώρας ενώ η Ρωσία έχει έως και εννέα.

Η διαφορά ώρας είναι μια καθαρά γεωγραφική έννοια. Η χρονική υστέρηση μεταξύ δύο χωρών ή εντός συγκεκριμένης χώρας εξαρτάται αποκλειστικά από τη γεωγραφική κατανομή μεταξύ των δύο (δεδομένων) τόπων.


Απάντηση 7:

Ναί.

Η χρονική διαφορά δεν εξαρτάται από τα εθνικά σύνορα αλλά από τον αριθμό των διαζυγίων μεταξύ δύο θέσεων. Οι ΗΠΑ έχουν τρεις ζώνες ώρας ενώ η Ρωσία έχει έως και εννέα.

Η διαφορά ώρας είναι μια καθαρά γεωγραφική έννοια. Η χρονική υστέρηση μεταξύ δύο χωρών ή εντός συγκεκριμένης χώρας εξαρτάται αποκλειστικά από τη γεωγραφική κατανομή μεταξύ των δύο (δεδομένων) τόπων.