Πώς περιγράφεις τη διαφορά μεταξύ των ζωντανών και των μη ζωντανών πραγμάτων στα παιδιά;


Απάντηση 1:

Τα βιοτικά ή τα ζωντανά πράγματα είναι 1) κατασκευασμένα από κύτταρα. 2) αναπαραγωγή? 3) Ανταλλαγή με το περιβάλλον τους. 4) παραγωγή και χρήση ενέργειας. Αν τα χαρακτηριστικά αυτά δεν πληρούνται όλα, τότε το πράγμα θεωρείται αβιοτικό ή μη-ζωντανό. Ακόμα και μικρά παιδιά γοητεύονται για να δουν τα κύτταρα σε φύλλα φυτών και δεν υπάρχουν κύτταρα σε πλαστικό φύλλο.