Πώς θα περιγράφατε, με απλά λόγια, τη διαφορά μεταξύ ADD ενηλίκων και δυσθυμίας;


Απάντηση 1:

Η δυσθυμία είναι μια διαταραχή διάθεσης. Είναι μια μορφή χαμηλής και επίμονης κατάθλιψης.

Η διαταραχή έλλειψης προσοχής είναι μια νευρο-αναπτυξιακή κατάσταση με επιπτώσεις στην εκτελεστική λειτουργία και τη συναισθηματική ρύθμιση, γνωστή για την απροσεξία, την υπερδραστηριότητα (εσωτερική ή εξωτερική), την ικανότητα ελέγχου της εστίασής σας κ.ο.κ.

Ένα άτομο μπορεί να έχει και τα δύο, αλλά δεν συνδέεται εγγενώς.