Στη γερμανική γλώσσα, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του "Stützung" και του "Unterstützung";


Απάντηση 1:

«Die Stützung» σημαίνει εφεδρική ενέργεια ή μπορεί να σημαίνει και επιδότηση. Εξαρτάται από το πλαίσιο.

«die Unterstützung» σημαίνει υποστήριξη, ενθάρρυνση.

Παράδειγμα: Κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το «die Stützung» για να ζητήσει backup σε αστυνομική επιδίωξη. Ενώ κάποιος χρησιμοποιεί το «die Unterstützung» για να δώσει έμφαση στη στήριξη που παίρνει από την οικογένεια στις προσπάθειες κάποιου.