Στη Φυσική, ποιο μέγεθος ορίζει τη διαφορά μεταξύ μικροσκοπικών και μακροσκοπικών επιπέδων;


Απάντηση 1:

Ένα μακροσκοπικό αντικείμενο είναι κάτι που μπορεί να δει με γυμνό μάτι ή, εναλλακτικά, κάτι που είναι μεγάλο ή τεράστιο σε κλίμακα.

Ενώ ένα μικροσκοπικό αντικείμενο είναι κάτι που είναι τόσο μικρό που μπορεί να δει μόνο με τη βοήθεια μικροσκοπίου.

Το μικρότερο αντικείμενο που παρατηρείται στο ανθρώπινο μάτι είναι περίπου 50 μικρόμετρα (1 μικρόμετρο είναι 10 ^ -6 μέτρα). Τα πράγματα μικρότερα από αυτό θεωρούνται μικροσκοπικά.