Υπάρχει διαφορά μεταξύ κανόνων, κανονισμών και νόμων;


Απάντηση 1:

Το Σύνταγμα της Ινδίας δίνει την εξουσία να νομοθετεί. Ως εκ τούτου, είτε το Κοινοβούλιο είτε το νομοθετικό σώμα του κράτους θα εκδώσει το νόμο. Ο νόμος ασχολείται με τη σχετική εξουσία, εξουσία και δικαιοδοσία. Η εκτελεστική κυβέρνηση πρέπει να εκπληρώσει τα καθήκοντα βάσει του νόμου. Επομένως, τα στελέχη αφήνουν να κάνουν τους λεπτομερείς κανόνες σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Επομένως, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις διατάξεις του νόμου και τους κανόνες που θεσπίστηκαν βάσει αυτού. Χρειάζονται κανόνες για την καθημερινή τους επιχείρηση. Στον κυβερνητικό τομέα, αυτοί οι κανόνες χαρακτηρίζονται ως κανόνες.

Όσον αφορά τους κανονισμούς, γενικά οι εταιρείες που συγκροτούνται από την κυβέρνηση βάσει του άρθρου 19 του Συντάγματος έχουν εξουσία να πλαισιώνουν τους κανονισμούς. (Κανονισμοί), δηλ. Κανονισμοί που πλαισιώνουν οι Εταιρείες και οι οργανισμοί που έχουν θεσμικό χαρακτήρα, πλαισιώνουν τους "κανονισμούς". Είναι κανόνες, αλλά γίνεται διάκριση για να αναγνωριστεί εύκολα. (Για λεπτομερή έρευνα παρακαλούμε ανατρέξτε στην απόφαση του Premier Automobile εναντίον του KS Wadke που αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο)

Όσον αφορά το Νόμο, κάθε Νόμος, Διάταγμα, Κανόνας, Κανονισμός, Κανονισμοί, Εγκύκλιοι και λοιπά όργανα θεωρούνται Νόμος όπως ορίζεται στο Άρθρο 13 του Συντάγματος.

Οι κανόνες ονομάζονται "υποταγμένη νομοθεσία".


Απάντηση 2:

Πρακτικός ορισμός εργασίας -

Οι νόμοι θεσπίζονται από τον νομοθετικό τομέα της κυβέρνησης (εθνικό, κρατικό ή τοπικό). Η παραβίαση του νόμου μπορεί να υποτάξει έναν σε φυλάκιση ή χρηματική ποινή.

Οι κανονισμοί θεσπίζονται από εκτελεστικό κλάδο της κυβέρνησης για την επίτευξη ενός σκοπού που ορίζεται από τον νομοθέτη.

Οι κανόνες είναι διαδικασίες εργασίας εντός ενός οργανισμού για την αποτελεσματική λειτουργία αυτής της οργάνωσης.

Ο νόμος είναι η ισχυρότερη λέξη, η ρύθμιση είναι κάπως ασθενέστερη και οι κανόνες είναι η πιο αδύναμη λέξη.

(Δεν είμαι δικηγόρος ή γλωσσολόγος).


Απάντηση 3:

Πρακτικός ορισμός εργασίας -

Οι νόμοι θεσπίζονται από τον νομοθετικό τομέα της κυβέρνησης (εθνικό, κρατικό ή τοπικό). Η παραβίαση του νόμου μπορεί να υποτάξει έναν σε φυλάκιση ή χρηματική ποινή.

Οι κανονισμοί θεσπίζονται από εκτελεστικό κλάδο της κυβέρνησης για την επίτευξη ενός σκοπού που ορίζεται από τον νομοθέτη.

Οι κανόνες είναι διαδικασίες εργασίας εντός ενός οργανισμού για την αποτελεσματική λειτουργία αυτής της οργάνωσης.

Ο νόμος είναι η ισχυρότερη λέξη, η ρύθμιση είναι κάπως ασθενέστερη και οι κανόνες είναι η πιο αδύναμη λέξη.

(Δεν είμαι δικηγόρος ή γλωσσολόγος).


Απάντηση 4:

Πρακτικός ορισμός εργασίας -

Οι νόμοι θεσπίζονται από τον νομοθετικό τομέα της κυβέρνησης (εθνικό, κρατικό ή τοπικό). Η παραβίαση του νόμου μπορεί να υποτάξει έναν σε φυλάκιση ή χρηματική ποινή.

Οι κανονισμοί θεσπίζονται από εκτελεστικό κλάδο της κυβέρνησης για την επίτευξη ενός σκοπού που ορίζεται από τον νομοθέτη.

Οι κανόνες είναι διαδικασίες εργασίας εντός ενός οργανισμού για την αποτελεσματική λειτουργία αυτής της οργάνωσης.

Ο νόμος είναι η ισχυρότερη λέξη, η ρύθμιση είναι κάπως ασθενέστερη και οι κανόνες είναι η πιο αδύναμη λέξη.

(Δεν είμαι δικηγόρος ή γλωσσολόγος).