Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ του αριθμητικού μέσου και του γεωμετρικού μέσου όρου;


Απάντηση 1:

Πάρτε δύο αριθμούς

aa

και

bb

.

Ο αριθμητικός τους μέσος είναι

a+b2\frac{a+b}{2}

Ο γεωμετρικός τους μέσος είναι

ab\sqrt{ab}

.

Γενικά, ο αριθμητικός μέσος όρος του

nn

αριθμοί είναι το άθροισμά τους διαιρούμενο με

nn

, και ο γεωμετρικός τους μέσος είναι ο

nn

ρίζα του προϊόντος τους.