Νομικά Έγγραφα: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ όρων και προϋποθέσεων;


Απάντηση 1:

Τίποτα, πραγματικά - αυτό είναι ένα παράδειγμα περιττής απόλυσης στη νομική γραφή. υπάρχει μια πολύ τεχνική διάκριση για την οποία κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει, ωστόσο - οι όροι είναι αυτό που κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί ως μέρος μιας σύμβασης. ορισμένοι από αυτούς τους όρους μπορεί να είναι «συνθήκες» υπό τους οποίους ενεργοποιούνται συγκεκριμένα γεγονότα ή επιδράσεις. Έτσι, όλες οι "συνθήκες" είναι "όροι" μιας σύμβασης, αλλά όχι όλοι οι "όροι" μιας σύμβασης είναι "συνθήκες".