Ισπανικά (γλώσσα): Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του "por eso" και του "así que";


Απάντηση 1:

Έχω μάθει ισπανικά μόνη μου για λίγο τώρα και αυτά τα λόγια είναι ωραία για την κατασκευή προτάσεων. Εδώ είναι τι σημαίνουν:

Το Por eso σημαίνει γι 'αυτό.

Για παράδειγμα:

Οδηγούσα. Γι 'αυτό δεν μπορούσα να μιλήσω χθες.

Αυτό μεταφράζεται: οδηγούσα. Γι 'αυτό δεν μπορούσα να μιλήσω χθες.

Έτσι σημαίνει κάτι τέτοιο.

Πρώην:

Μου αρέσει να χορεύω bachata περισσότερο από salsa γι 'αυτό προτιμώ Romeo Santos.

Μετάφραση: Μου αρέσει να χορεύω bachata περισσότερο από salsa γι 'αυτό προτιμώ Romeo Santos.

Μόλις μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λέξεις, θα είστε σε θέση να μιλήσετε και να γράψετε με καλύτερες προτάσεις.


Απάντηση 2:

Σημασιολογικά (έχουν το ίδιο νόημα) δεν βλέπω μεγάλη διαφορά, διότι οι δύο είναι συχνά εναλλάξιμες:

Και οι δύο μπορούν να μεταφραστούν ως: «Αυτός είναι ο λόγος», «Εξαιτίας αυτού», «Ως εκ τούτου», «Αυτός είναι ο λόγος», «Ως αποτέλεσμα» ή «Συνεπώς».

Συντακτικά (πώς δομείται ολόκληρη η πρόταση) διαφέρουν όμως σημαντικά:

  • Το "Por" είναι το άνοιγμα ενός "Προτακτικού Συντάγματος". Το "Por" είναι η λέξη που συνδέει και αυτό που ακολουθεί είναι το "término" το οποίο είναι συνήθως ένα ουσιαστικό, επίθετο ή επίρρημα. Το "Thermino" συνήθως δεν πρόκειται να είναι ρήμα "Así Que", εδώ το "Que" ανοίγει μια "Oracion subordinada sustantiva" ή στην αγγλική μια δευτερεύουσα φράση (δηλαδή πρόκειται να είναι ένα ρήμα).

Η σημασιολογία μπορεί να μεταφραστεί πιο εύκολα από τη σύνταξη. Θα είναι δύσκολο να μεταφράσουμε ένα σύνθετο προθέσης διαφορετικά από μια φράση / φράση δευτερευόντων.


Απάντηση 3:

Σημασιολογικά (έχουν το ίδιο νόημα) δεν βλέπω μεγάλη διαφορά, διότι οι δύο είναι συχνά εναλλάξιμες:

Και οι δύο μπορούν να μεταφραστούν ως: «Αυτός είναι ο λόγος», «Εξαιτίας αυτού», «Ως εκ τούτου», «Αυτός είναι ο λόγος», «Ως αποτέλεσμα» ή «Συνεπώς».

Συντακτικά (πώς δομείται ολόκληρη η πρόταση) διαφέρουν όμως σημαντικά:

  • Το "Por" είναι το άνοιγμα ενός "Προτακτικού Συντάγματος". Το "Por" είναι η λέξη που συνδέει και αυτό που ακολουθεί είναι το "término" το οποίο είναι συνήθως ένα ουσιαστικό, επίθετο ή επίρρημα. Το "Thermino" συνήθως δεν πρόκειται να είναι ρήμα "Así Que", εδώ το "Que" ανοίγει μια "Oracion subordinada sustantiva" ή στην αγγλική μια δευτερεύουσα φράση (δηλαδή πρόκειται να είναι ένα ρήμα).

Η σημασιολογία μπορεί να μεταφραστεί πιο εύκολα από τη σύνταξη. Θα είναι δύσκολο να μεταφράσουμε ένα σύνθετο προθέσης διαφορετικά από μια φράση / φράση δευτερευόντων.