Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του "Μπορεί να είναι επίσκεψη" και "μπορεί να είναι επίσκεψη";


Απάντηση 1:

"Ίσως να επισκεφθώ" δεν είναι σωστή αγγλική γραμματική.

"Θα επισκεπτόμουν τον αδερφό μου"

"Κάποιος μπορεί να επισκέπτεται εμένα ή κάποιον άλλο"

Αυτά είναι σωστά.

Ίσως είναι ευκολότερο να πούμε:

"Θα μπορούσα να επισκεφτώ"

π.χ. να επισκεφθώ τον αδερφό μου σήμερα το απόγευμα.

Αυτό θα μπορούσε επίσης να ειπωθεί ως εξής:

"Ίσως θα επισκεφτώ"

π.χ. "Ίσως θα επισκεφθώ τον αδερφό μου σήμερα το απόγευμα"