Ποιες είναι οι διαφορές της διαφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των ατόμων που τις καθιστά μεταλλικούς δεσμούς;


Απάντηση 1:

Οι μεταλλικοί δεσμοί έχουν χαμηλές διαφορές ηλεκτρικής ενέργειας - συνήθως 1 ή λιγότερες και πάντοτε μικρότερες από περίπου 1,5 - και επίσης χαμηλές μέσες ηλεκτροαρνησίες, τυπικά κάτω από 1,5.

Σε αυτό το διάγραμμα,

EN\overline{EN}

είναι η μέση ηλεκτροαρνητικότητα και

ΔEN\Delta EN

είναι η διαφορά ηλεκτροαρνησίας.

Δείτε την απάντηση του Daniel James Berger για το πώς η ηλεκτροαρνητικότητα των δεσμών ατόμων καθορίζει το είδος του δεσμού που σχηματίζεται μεταξύ τους;

van Arkel-Ketelaar Triangles (από το ChemoGenesis, ένα online βιβλίο χημείας)