Ποια είναι η λεπτομερής διαφορά μεταξύ ΧΑΚ, ΙΤ και CCE;


Απάντηση 1:

Αν μιλάτε για την CSCE και το ΧΑΚ και την πληροφορική.

Η CSCE αντιπροσωπεύει την τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνίας, θα μάθετε (CSE 90% + 1 σημαντικό θέμα από την επικοινωνιακή μηχανική) για παράδειγμα την τεχνολογία επικοινωνίας ή τα σήματα και τα συστήματα που διαφέρει τελείως από το κολλέγιο στο κολλέγιο.

Το CSE είναι βασικά μηχανική επιστήμης υπολογιστών σε αυτό θα πάρετε τα θέματα όπως DSA, ανάλυση δεδομένων και αλγόριθμος, σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, C, C + + ή ό, τι έχει το κολλέγιο σας.

Η τεχνολογία πληροφορικής είναι βασικά η επιστήμη της πληροφορικής τονίζεται ακριβώς στο σύνολο δεδομένων και τις τεχνολογίες.

Τα καλύτερα.