Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των διεπαφών αέρα 2G και WCDMA;


Απάντηση 1:

Όσο θυμάμαι, η μεγάλη διαφορά είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται για τη διανομή του φορέα συχνότητας. Από το GSM, μια μοναδική ζώνη συχνοτήτων είναι αφιερωμένη στο χρήστη σε ένα κελί όταν γίνεται ή λαμβάνεται μια κλήση. Ενώ στο CDMA μια ενιαία ζώνη συχνοτήτων μπορεί να μοιράζεται πολλαπλούς χρήστες εντός ενός κελιού. Κάθε χρήστης διαφοροποιείται με τον μοναδικό κώδικα. Αυτή είναι μια γρήγορη διαφορά κατά τη γνώμη μου.