Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ αντοχής και σκληρότητας;


Απάντηση 1:

Η δύναμη είναι ένας πολύ αόριστος όρος. Η αντοχή μπορεί να σημαίνει Αντοχή σε θλίψη, αντοχή σε εφελκυσμό, αντοχή σε κάμψη, αντοχή σε διάτμηση κ.λπ. Π.χ. ένα υλικό μπορεί να είναι καλό στη συμπίεση αλλά πολύ κακή σε τάση και διάτμηση (όπως τούβλα ή χυτοσίδηρο) ή μπορεί να είναι καλό σε τάση, συμπίεση κλπ.

Αλλά η σκληρότητα είναι ένας διαφορετικός όρος. Ορίζει την αντίσταση του υλικού από τη φθορά / γρατσουνιά. Επίσης, μπορεί να οριστεί ως αντίσταση στη διείσδυση ή την εσοχή. Σκληρό υλικό, περισσότερο θα αντισταθεί στη φθορά λόγω τριβής. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι μπορεί να φέρει φορτία.