Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός τομέα μετάδοσης και ενός υποδίκτυου;


Απάντηση 1:

Ο τομέας εκπομπής είναι ένα καλό παράδειγμα ενός υποδίκτυου. Ωστόσο, όλα τα υποδίκτυα δεν βασίζονται στην τεχνολογία εκπομπής. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνολογίες δικτύωσης (π.χ. X.25, Frame Relay, SMDS, ATM) που εμπίπτουν στην κλάση των συνδέσεων πολλαπλής πρόσβασης (NBMA).

Ένα υποδίκτυο ορίζεται γενικότερα ως ένα δίκτυο όπου δύο κόμβοι μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα απευθείας, χωρίς να απαιτούν το επίπεδο δικτύου.


Απάντηση 2:

Εκπαιδευτικός τομέας και υποδίκτυο

Και οι δύο είναι αρκετά γενικοί όροι και οι λέξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους, αλλά η πιο κοινή ερμηνεία είναι:

  • Ο τομέας Broadcast συνήθως αναφέρεται στο τμήμα "layer 2" (π.χ. Ethernet), στο οποίο όλοι οι κόμβοι μπορούν να εκπέμπουν ο ένας στον άλλο. Το υποσύστημα συνήθως αναφέρεται στη λογική διαίρεση του δικτύου "layer 3" (π.χ. IP) που είναι ένα υποσύστημα ένα μεγαλύτερο δίκτυο.