Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του% και / ή της Java;


Απάντηση 1:

% - αυτό το σήμα που ονομάζεται συντελεστής στη γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστών ονομάζεται ποσοστό στα μαθηματικά χρησιμοποιείται για να πάρει το υπόλοιπο των αριθμών ή θα πρέπει να πω δυο αριθμούς αφού διαχωριστούν από το σημείο διαίρεσης.

ενώ

/ - αυτό ονομάζεται σύμβολο διαίρεσης στον υπολογιστή και ονομάζεται επίσης διαίρεση υπογραφή στα μαθηματικά είναι ένα σημάδι που λέει στους ανθρώπους να διαιρέσουν τους αριθμούς ή θα μπορούσε να ειπωθεί ως ένα σημάδι που δίνει έναν αριθμητή και τον παρονομαστή