Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ετήσιας σύμβασης συντήρησης και της εκτεταμένης εγγύησης στη βιομηχανία επαγγελματικών οχημάτων;


Απάντηση 1:

Μια σύμβαση συντήρησης, που ορίζεται ως η σύμβαση μεταξύ δύο μερών, η οποία δημιουργεί τη συμφωνία ότι ένα μέρος θα διατηρήσει ένα περιουσιακό στοιχείο που ανήκει σε άλλο μέρος, είναι κοινό σε πολλές βιομηχανίες. Συμβάσεις συντήρησης μπορούν να υπάρχουν για εξοπλισμό, κτίριο, τοπίο, υπολογιστές και άλλες τεχνολογίες πληροφοριών και πολλά άλλα.

Μια εκτεταμένη εγγύηση, μερικές φορές αποκαλείται σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή συμφωνία συντήρησης, είναι μια παρατεταμένη εγγύηση που προσφέρεται στους καταναλωτές εκτός από την τυποποιημένη εγγύηση για νέα προϊόντα. Η εκτεταμένη εγγύηση μπορεί να προσφερθεί από τον διαχειριστή εγγύησης, τον έμπορο λιανικής πώλησης ή τον κατασκευαστή. Οι επιπλέον εγγυήσεις κοστίζουν επιπλέον και για ένα ποσοστό της λιανικής τιμής του στοιχείου. Περιστασιακά, ορισμένες εκτεταμένες εγγυήσεις που αγοράζονται για πολλά χρόνια δηλώνουν γραπτώς ότι κατά το πρώτο έτος, ο καταναλωτής πρέπει να ασχοληθεί με τον κατασκευαστή σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Έτσι, αυτό που συχνά προωθείται ως εγγύηση πενταετούς διάρκειας, για παράδειγμα, είναι στην πραγματικότητα μόνο μια τετραετής εγγύηση.

Ετήσια Συμβόλαια Συντήρησης Dubai


Απάντηση 2:

Γεια σου,

AMC (Ετήσια Συμβόλαια Συντήρησης):

Καλύπτει μερικές φορές το κόστος και τα αναλώσιμα γενικών υπηρεσιών.

EW (Extended Warranties):

Καλύπτει τα ελαττώματα που μπορεί να προκύψουν σε εύθετο χρόνο ή σε περιορισμένη απόσταση μετά την ολοκλήρωση της κύριας εγγύησης που προσφέρεται από τον κατασκευαστή.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ:

Καλύπτει τις τυχαίες βλάβες και κλοπές σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ελπίζω ότι βοηθάει. Θα χαρούμε να απαντήσουμε αν εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες.


Απάντηση 3:
  • Μια εκτεταμένη εγγύηση είναι μια δηλωμένη εγγύηση για την επισκευή της συσκευής σας για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι εγγυήσεις δεν είναι γενικές και καλύπτουν μόνο συγκεκριμένα εξαρτήματα. Οι εγγυήσεις περιλαμβάνονται στην τιμή μιας Συσκευής.
  1. Οι ετήσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μπορούν να έχουν διαφορετικό βαθμό κάλυψης από τα βασικά μέρη έως τα all inclusive. Οι συμβάσεις ετήσιων υπηρεσιών αυξάνονται όταν οι εγγυήσεις του κατασκευαστή εξαντλούνται. Οι ετήσιες συμβάσεις υπηρεσιών δεν περιλαμβάνονται στην τιμή, αλλά αποτελούν πρόσθετο κόστος.

Απάντηση 4:
  • Μια εκτεταμένη εγγύηση είναι μια δηλωμένη εγγύηση για την επισκευή της συσκευής σας για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι εγγυήσεις δεν είναι γενικές και καλύπτουν μόνο συγκεκριμένα εξαρτήματα. Οι εγγυήσεις περιλαμβάνονται στην τιμή μιας Συσκευής.
  1. Οι ετήσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μπορούν να έχουν διαφορετικό βαθμό κάλυψης από τα βασικά μέρη έως τα all inclusive. Οι συμβάσεις ετήσιων υπηρεσιών αυξάνονται όταν οι εγγυήσεις του κατασκευαστή εξαντλούνται. Οι ετήσιες συμβάσεις υπηρεσιών δεν περιλαμβάνονται στην τιμή, αλλά αποτελούν πρόσθετο κόστος.