Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του σχεδίου και του σχεδίου;


Απάντηση 1:

Στα αγγλικά των ΗΠΑ, δεν υπάρχει διαφορά, καθώς η ορθογραφία των δύο παραλλαγών των ΗΠΑ είναι με το "πρύμνη" να τελειώνει.

Στα βρετανικά αγγλικά, οι δύο λέξεις έχουν διαφορετικές έννοιες.

Το "σχέδιο" αναφέρεται συγκεκριμένα σε μη τελική έκδοση εγγράφου, κομμάτι γραφής, εικόνας ή σχεδίου. Υπάρχει μια άλλη μικρή έννοια ως γραπτό μέσο μεταφοράς χρημάτων (τραπεζικό σχέδιο).

Το βύθισμα, στο Br Eng, σημαίνει ένα ρεύμα αέρα ή βάθος νερού για σκάφη, ένα μέτρο υγρού ή αέρα και ούτω καθεξής.

Και οι δύο λέξεις ορίζονται συνήθως στα αγγλικά λεξικά της αγγλικής γλώσσας, και θα ήταν λανθασμένο να χρησιμοποιήσετε μία ορθογραφία στη θέση του άλλου.