Ποια είναι η διαφορά μεταξύ λίγων, λίγων και λίγων;


Απάντηση 1:

«Λίγοι» σημαίνει «ελάχιστα». Παρουσιάζει σχεδόν αρνητική σημασία. Για παράδειγμα: Έχω λίγους φίλους για να με βοηθήσω σημαίνει ότι δεν έχω σχεδόν κανέναν φίλο για να με βοηθήσω. Ο όρος «λίγοι» θεωρείται ημι-αρνητικός, επειδή δίνει σχεδόν αρνητική σημασία.

'Λίγα' απεικονίζει ένα μικρό αριθμό. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο το θεωρεί μικρό αριθμό. Για παράδειγμα: Έχω μερικούς φίλους να με βοηθήσουν.

«Οι λίγοι» σημαίνει ένα μικρό αριθμό που είναι σαφές και συγκεκριμένο. Είναι πάλι ο ομιλητής λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό μικρών και συγκεκριμένων. Για παράδειγμα: Έχω χάσει τα λίγα βιβλία που είχα. Εδώ ο ομιλητής θεωρεί τον αριθμό μικρό και συγκεκριμένο.