Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μεταφοράς θερμότητας και dq;


Απάντηση 1:

Και οι δύο είναι ίδιες. Νομίζω ότι u γνωρίζουμε τις έννοιες των ακριβών και ανακριβών διαφορών και της διαφοράς μεταξύ των λειτουργιών διαδρομής και σημείων. Στη θερμοδυναμική, η θερμότητα και η ενέργεια είναι λειτουργίες διαδρομής και όπως η θερμοκρασία, η πίεση κ.λπ. είναι λειτουργίες σημείων. Χρησιμοποιούμε ακριβείς διαφορές για τα σημεία fns, που δηλώνονται με dT, dp, dV όπως αυτή και ανακριβείς για το path fns, που σημειώνεται με μια γραμμή στο πάνω μέρος του d με Q ή q

Αυτό είναι όλο .. Για να δείξουμε τις διαφορές στις διαφορές και να διαφοροποιήσουμε τα eqns σύμφωνα με τις διαδικασίες, θα χρησιμοποιήσουν dq, Q.