Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ιδανικού κύκλου ταξινόμησης και του κύκλου επαναθέρμανσης;


Απάντηση 1:

Στον κύκλο Ideal rankine, ο ατμός επιτρέπεται να διαστέλλεται σε 1 στάδιο και όλες οι διαδικασίες είναι ιδανικές. Ενώ στον κύκλο αναθέρμανσης, ο ατμός επιτρέπεται να διαστέλλεται σταδιακά. Ο ατμός επαναθερμαίνεται μετά το στάδιο 1 στην αρχική θερμοκρασία με τέτοιο τρόπο ώστε η διαστολή να γίνει ισοθερμική. Αυτό βελτιώνει την αποδοτικότητα του κύκλου της κατάταξης. Ελέγξτε το με σχεδίαση γραμμής.