Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του "Java ME" και του "Java for Android";


Απάντηση 1:

Υπήρχαν τηλέφωνα στην εποχή 2000-2010 που έτρεξε την πλατφόρμα Java όπως το Samsung E2550

Το Java ME (Mobile Enteprise) παρέχει στις βιβλιοθήκες την ανάπτυξη εφαρμογών για τέτοια τηλέφωνα (τα οποία είναι σχεδόν ανύπαρκτα αυτές τις μέρες).

Η Java για Android αναφέρεται γενικά σε μαθήματα που σας διδάσκουν πώς να χρησιμοποιήσετε τις ικανότητές σας Java για να αναπτύξετε εφαρμογές για την πλατφόρμα Android. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Android SDK (Standard Development Kit) το οποίο παρέχει στις βιβλιοθήκες την ανάπτυξη εφαρμογών Android.