Ποια είναι η διαφορά μεταξύ γεωγραφικού μήκους και μεσημβρινού;


Απάντηση 1:

Βασικά ένας μεσημβρινός είναι ένας γεωγραφικός μήνας που διέρχεται από τη μέση της Γης κάθετα. Ο γεωγραφικός γεωγραφικός συντελεστής είναι ένας γεωγραφικός συντελεστής που διευκολύνει τον εντοπισμό ή τη θέση ενός τόπου που καθορίζεται από αυτή τη γραμμή στις κατευθύνσεις Ανατολής-Δύσης.

  • Τα μήκη (κάθετες γραμμές), με το μεσημβρινό στη μέση, χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχιση των ζωνών ώρας. Οι λάττες (οριζόντιες γραμμές), με τον Ισημερινό στη μέση γραμμή, χρησιμοποιούνται για την κατανόηση διαφορετικών κλιματικών συνθηκών.

Αλλά μπορείτε να διαβάσετε λεπτομερέστερα εδώ: Πώς λειτουργούν τα υψόμετρα και τα γεωγραφικά πλάτη