Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του κανονικού βάθους και του πραγματικού βάθους ροής στο ανοιχτό κανάλι;


Απάντηση 1:

Αυτονόητα, το βάθος του τμήματος ροής είναι το βάθος ροής που είναι κανονικό προς την κατεύθυνση ροής ή το ύψος του τμήματος διαύλου που περιέχει το νερό. Για ένα κανάλι με διαμήκη κλίση γ, μπορεί να φανεί ότι το βάθος ροής είναι ίσο με το τμήμα βάθους ροής διαιρούμενο με. Αν θεωρήσουμε το 'D' ως το βάθος της ροής και το 'Y' ως βάθος ροής τότε D = Y. Cos Theta

Το βάθος ροής είναι πάντα μεγαλύτερο από το τμήμα βάθους ροής.

Καθηγητής SM