Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας και πολλαπλών αντιδράσεων;


Απάντηση 1:

Μια αντίδραση μιας βαθμίδας δεν μπορεί να αναπαρασταθεί ως το άθροισμα των απλούστερων χημικών αντιδράσεων, ενώ μια αντίδραση πολλαπλών σταδίων μπορεί να εκφραστεί μέσω μιας σειράς στοιχειωδών σταδίων, τα οποία προσθέτουν τη συνολική αντίδραση.

Σε αντίδραση μίας βαθμίδας δεν θραύονται ή σχηματίζονται περισσότερες από δύο δεσμοί, ενώ σε αντίδραση μικροσκοπίου σχηματίζονται ή θραύονται περισσότερες από δύο δεσμοί.


Απάντηση 2:

Όταν επιλέγεται μία μονή στοιχειομετρική εξίσωση και εξίσωση ενιαίου ρυθμού για να αντιπροσωπεύει την πρόοδο της αντίδρασης, έχουμε μία μόνο αντίδραση.

Όταν επιλέγονται περισσότερες από μία στοιχειομετρικές εξισώσεις για να αντιπροσωπεύουν τις παρατηρούμενες αλλαγές, τότε απαιτούνται περισσότερες από μία κινητικές εκφράσεις για να ακολουθηθεί η μεταβαλλόμενη σύνθεση όλων των συστατικών της αντίδρασης και έχουμε πολλαπλές αντιδράσεις.