Ποια είναι η πραγματική διαφορά μεταξύ του κινήτρου και της πρόθεσης στο ποινικό δίκαιο;


Απάντηση 1:

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: - Ένα άτομο διαπράττει κλοπή γιατί το παιδί του πάσχει από ασθένεια.

Πρόθεση - να διαπράξει κλοπή.

Αιτία - να θεραπεύσει το παιδί του που πάσχει.

Στο ποινικό δίκαιο, το κίνητρο δεν θεωρείται ποτέ, μόνο η πρόθεση έχει λόγο να αποδείξει την ενοχή. Αυτό σημαίνει ότι το μοτίβο είναι άσχετο στο ποινικό δίκαιο, ενώ η πρόθεση αποτελεί το μέρος της "mens rea".

Ελπίζω ότι βοηθά!


Απάντηση 2:

Τα ακόλουθα σημεία είναι σημαντικά όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ πρόθεσης και κινήτρου:

  1. Στο ποινικό δίκαιο, ο όρος πρόθεση εξηγείται ως η σκόπιμη αιτία και η γνωστή προσπάθεια να ενεργεί με συγκεκριμένο τρόπο που δεν επιτρέπεται από το νόμο. Αντιθέτως, το κίνητρο ορίζεται ως η σιωπηρή αιτία, η οποία υποκινεί ένα άτομο να κάνει ή να μην κάνει κάτι. Η πρόθεση ενός προσώπου μπορεί να προσδιοριστεί με τη χρήση συγκεκριμένων μέσων και των περιστάσεων που οδήγησαν στο ποινικό αδίκημα. Αντίθετα, το κίνητρο είναι ο λόγος που οδηγεί ένα άτομο να πράξει μια πράξη ή να αποφύγει να ενεργήσει με συγκεκριμένο τρόπο. Ενώ η πρόθεση είναι ο ρητά καθορισμένος σκοπός του εγκλήματος, το κίνητρο είναι κρυμμένο ή σιωπηρό σκοπό. πρόσωπο, είναι το στοιχείο για την τοποθέτηση της ποινικής ευθύνης, πρέπει να αποδεικνύεται πέρα ​​από εύλογες αμφιβολίες. Αντίθετα, το κίνητρο δεν είναι το κύριο στοιχείο για την τοποθέτηση της υπαιτιότητας, οπότε δεν χρειάζεται να αποδειχθεί.

Απάντηση 3:

Τα ακόλουθα σημεία είναι σημαντικά όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ πρόθεσης και κινήτρου:

  1. Στο ποινικό δίκαιο, ο όρος πρόθεση εξηγείται ως η σκόπιμη αιτία και η γνωστή προσπάθεια να ενεργεί με συγκεκριμένο τρόπο που δεν επιτρέπεται από το νόμο. Αντιθέτως, το κίνητρο ορίζεται ως η σιωπηρή αιτία, η οποία υποκινεί ένα άτομο να κάνει ή να μην κάνει κάτι. Η πρόθεση ενός προσώπου μπορεί να προσδιοριστεί με τη χρήση συγκεκριμένων μέσων και των περιστάσεων που οδήγησαν στο ποινικό αδίκημα. Αντίθετα, το κίνητρο είναι ο λόγος που οδηγεί ένα άτομο να πράξει μια πράξη ή να αποφύγει να ενεργήσει με συγκεκριμένο τρόπο. Ενώ η πρόθεση είναι ο ρητά καθορισμένος σκοπός του εγκλήματος, το κίνητρο είναι κρυμμένο ή σιωπηρό σκοπό. πρόσωπο, είναι το στοιχείο για την τοποθέτηση της ποινικής ευθύνης, πρέπει να αποδεικνύεται πέρα ​​από εύλογες αμφιβολίες. Αντίθετα, το κίνητρο δεν είναι το κύριο στοιχείο για την τοποθέτηση της υπαιτιότητας, οπότε δεν χρειάζεται να αποδειχθεί.