Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ ροπής και ορμής;


Απάντηση 1:

Βασικά το ίδιο. δηλαδή έως ότου αρχίσουμε να εξετάζουμε διανύσματα, τροχιές και επιτάχυνση. Το καθένα είναι το αποτέλεσμα της ενέργειας που ασκείται και του αντικειμένου που δημιουργεί κάποιο είδος επιτάχυνσης.

δηλαδή σε μια διαμόρφωση ακτίνων Εάν τοποθετήσετε ένα δυναμικό φορτίο στη μέση, δημιουργείτε "Momentum", αλλά παράλληλα δημιουργείτε ροπή στις αρθρώσεις και στις δύο πλευρές τελειώνει