Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σεισμού μεγέθους 4,0 και σεισμού μεγέθους 5,0;


Απάντηση 1:

Η διαφορά μεταξύ σεισμού μεγέθους 4,0 έως 5,0 είναι 10 φορές ισχυρότερη από 4,0. Η κλίμακα Richter που χρησιμοποιείται στη δύναμη σεισμού είναι μια βασική δέκα λογαριθμική κλίμακα. Ομοίως, η διαφορά μεταξύ 1,0 και 2,0 είναι δέκα φορές ισχυρότερη από σεισμό μεγέθους 1,0. Η διαφορά μεταξύ 4.0 έως 6.0 είναι 100 φορές από σεισμό 4.0.