Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τράπεζας και πιστωτικής ένωσης;


Απάντηση 1:

Οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα είναι και τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες - όπως λογαριασμούς και δάνεια - για να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τα χρήματά σας. Αλλά ενώ οι τράπεζες είναι κερδοσκοπικά ιδρύματα με οποιονδήποτε μπορεί να συνεργαστεί με, μια πιστωτική ένωση είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που προσφέρει μόνο υπηρεσίες και προϊόντα στους μετόχους της.

Ενώ τα δύο αυτά ιδρύματα προσφέρουν πολλά παρόμοια προϊόντα, υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους.