Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός εμπορικού σήματος και ενός εμπορικού σήματος;


Απάντηση 1:

Συχνά ακούμε τον όρο "εμπορικό σήμα" που χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο "εμπορικό σήμα". Αλλά υπάρχει μια νομική διαφορά μεταξύ των δύο λέξεων.

Ένα εμπορικό σήμα είναι ένα σήμα που αντιπροσωπεύει νόμιμα κάτι, συνήθως μια επιχείρηση, από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Ένα εμπορικό σήμα, ωστόσο, είναι το όνομα που μια επιχείρηση επιλέγει για ένα από τα προϊόντα της. Μια μάρκα αναγνωρίζει ένα συγκεκριμένο προϊόν ή ένα όνομα εταιρείας.

Ένα "εμπορικό σήμα" περιλαμβάνει οποιαδήποτε συσκευή, μάρκα, μάρκα, ετικέτα, όνομα, υπογραφή, λέξη, γράμμα, αριθμητικό, σχήμα προϊόντος, συσκευασία, χρώμα ή συνδυασμό χρώματος, οσμής, ήχου ή κίνησης ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών αγαθά και υπηρεσίες μιας επιχείρησης από αυτά των άλλων.

Κάποιος μπορεί να ρωτήσει: "Ποια φράση του αυτοκινήτου οδηγείτε;" και ακούστε την απάντηση ως "Ένα Ford®". Ή, "Ποια μάρκα απορρυπαντικού χρησιμοποιείτε;" "Ω, χρησιμοποιώ το Tide®." Τόσο η Ford όσο και η Tide είναι εμπορικά σήματα, τα αυτοκίνητα της Ford μπορούν να είναι και μάρκα και make, αλλά η Tide δεν είναι μάρκα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη λέξη "Ford" ως εμπορικό σήμα. Μια μάρκα μπορεί επίσης να γίνει εμπορικό σήμα. Η Ford ξεκίνησε να κατασκευάζει αυτοκίνητα το 1903 και άρχισε να χρησιμοποιεί το διάσημο οβάλ λογότυπο της Ford το 1907. Αλλά μέχρι το 1909 η μάρκα Ford καταχωρήθηκε ως σήμα κατατεθέν και σήμερα η μάρκα Ford είναι σήμερα παγκόσμιο εμπορικό σήμα.

Στην πραγματικότητα, πολύ λίγοι άνθρωποι, εκτός από δικηγόρους, που σας ακούν να χρησιμοποιείτε τη λέξη "μάρκα" αντί για "σήμα κατατεθέν" θα σταματούσαν και θα σας έλεγαν ότι χρησιμοποιήσατε λάθος λέξη.

wazzeer.com


Απάντηση 2:

Τα εμπορικά σήματα συνδέονται εγγενώς με την ταυτότητα της μάρκας και την αξία της μάρκας, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι, λαϊκοί και επιχειρηματίες συμπεριλαμβάνουν, πιστεύουν ότι είναι το ίδιο με το όνομα μιας επιχείρησης. Οι εμπορικές επωνυμίες έχουν επίσης παρερμηνευθεί συχνά ως παρερμηνείες ότι παρέχουν πλήρη νομική προστασία σε όλες τις εμπορικές πτυχές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω εμπορικής επωνυμίας ή / και λογότυπου, σημείου, συμβόλου ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού της εταιρείας να χρησιμοποιούν ως εμπορικό σήμα για να πουλήσουν τα προϊόντα / τις υπηρεσίες τους χωρίς να πάρουν την ίδια καταχωρημένη.

Ας περάσουμε από τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο όρων, τόσο σε νόημα όσο και σε σκοπό:

Εννοια

Ένα όνομα επιχείρησης / εμπορίου / εταιρείας είναι απλώς ένα όνομα ή ένας τρόπος για να συμβάλει στον εντοπισμό μιας επιχείρησης, μιας οντότητας ή ενός ατόμου. Είναι η επίσημη ονομασία κάτω από την οποία ο εν λόγω φορέας ή άτομο επιλέγει να κάνει επιχειρηματικές συναλλαγές.

Ένα εμπορικό σήμα είναι μια λέξη, μια φράση, ένα λογότυπο, ένα σύμβολο, ένα σχέδιο, ένα χρώμα ή ένας συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων από αυτά τα στοιχεία που διακρίνουν τα προϊόντα / υπηρεσίες μιας εταιρείας από εκείνα ενός άλλου.

Σκοπός

Η εγγραφή επιχειρήσεων είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί η ταυτότητα της επιχείρησης / εταιρείας ως ξεχωριστής νομικής οντότητας που θα επιτρέψει στην εταιρεία να συνάπτει συμβάσεις, να πραγματοποιεί πωλήσεις, να διαφημίζει, να συνεργάζεται, να καταγράφει φορολογικές δηλώσεις και να εκτελεί διάφορες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το εμπορικό σήμα είναι ουσιαστικά να βοηθά τον καταναλωτή να εντοπίζει την πραγματική πηγή τέτοιων αγαθών / υπηρεσιών και να προστατεύει την υπεραξία εμπορικού σήματος που συνδέεται με την ίδια.

Περιορισμοί στη χρήση

Μία εμπορική ονομασία προστατεύεται από το κράτος εντός των ορίων του κράτους μόνο και η καταχώρησή του δεν εμποδίζει τη χρήση του ίδιου ή παρόμοιου εμπορικού ονόματος σε διαφορετική κατάσταση, μάλλον αν η χρήση αυτή συμβαίνει σε σχέση με διαφορετικό τομέα ή βιομηχανία.

Το εμπορικό σήμα είναι ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στα οποία έχετε αποκλειστικά δικαιώματα μπορούν να προστατεύσουν την ταυτότητα της επωνυμίας σας "με νόμιμο τρόπο που διαπιστώνει ότι το σήμα σας δεν χρησιμοποιείται ήδη και παρέχει προστασία από την ευθύνη ή τα προβλήματα παράβασης που ενδέχεται να προκύψουν.


Απάντηση 3:

Τα εμπορικά σήματα συνδέονται εγγενώς με την ταυτότητα της μάρκας και την αξία της μάρκας, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι, λαϊκοί και επιχειρηματίες συμπεριλαμβάνουν, πιστεύουν ότι είναι το ίδιο με το όνομα μιας επιχείρησης. Οι εμπορικές επωνυμίες έχουν επίσης παρερμηνευθεί συχνά ως παρερμηνείες ότι παρέχουν πλήρη νομική προστασία σε όλες τις εμπορικές πτυχές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω εμπορικής επωνυμίας ή / και λογότυπου, σημείου, συμβόλου ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού της εταιρείας να χρησιμοποιούν ως εμπορικό σήμα για να πουλήσουν τα προϊόντα / τις υπηρεσίες τους χωρίς να πάρουν την ίδια καταχωρημένη.

Ας περάσουμε από τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο όρων, τόσο σε νόημα όσο και σε σκοπό:

Εννοια

Ένα όνομα επιχείρησης / εμπορίου / εταιρείας είναι απλώς ένα όνομα ή ένας τρόπος για να συμβάλει στον εντοπισμό μιας επιχείρησης, μιας οντότητας ή ενός ατόμου. Είναι η επίσημη ονομασία κάτω από την οποία ο εν λόγω φορέας ή άτομο επιλέγει να κάνει επιχειρηματικές συναλλαγές.

Ένα εμπορικό σήμα είναι μια λέξη, μια φράση, ένα λογότυπο, ένα σύμβολο, ένα σχέδιο, ένα χρώμα ή ένας συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων από αυτά τα στοιχεία που διακρίνουν τα προϊόντα / υπηρεσίες μιας εταιρείας από εκείνα ενός άλλου.

Σκοπός

Η εγγραφή επιχειρήσεων είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί η ταυτότητα της επιχείρησης / εταιρείας ως ξεχωριστής νομικής οντότητας που θα επιτρέψει στην εταιρεία να συνάπτει συμβάσεις, να πραγματοποιεί πωλήσεις, να διαφημίζει, να συνεργάζεται, να καταγράφει φορολογικές δηλώσεις και να εκτελεί διάφορες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το εμπορικό σήμα είναι ουσιαστικά να βοηθά τον καταναλωτή να εντοπίζει την πραγματική πηγή τέτοιων αγαθών / υπηρεσιών και να προστατεύει την υπεραξία εμπορικού σήματος που συνδέεται με την ίδια.

Περιορισμοί στη χρήση

Μία εμπορική ονομασία προστατεύεται από το κράτος εντός των ορίων του κράτους μόνο και η καταχώρησή του δεν εμποδίζει τη χρήση του ίδιου ή παρόμοιου εμπορικού ονόματος σε διαφορετική κατάσταση, μάλλον αν η χρήση αυτή συμβαίνει σε σχέση με διαφορετικό τομέα ή βιομηχανία.

Το εμπορικό σήμα είναι ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στα οποία έχετε αποκλειστικά δικαιώματα μπορούν να προστατεύσουν την ταυτότητα της επωνυμίας σας "με νόμιμο τρόπο που διαπιστώνει ότι το σήμα σας δεν χρησιμοποιείται ήδη και παρέχει προστασία από την ευθύνη ή τα προβλήματα παράβασης που ενδέχεται να προκύψουν.