Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός φωτεινού και ενός σκοτεινού νεφελώματος;


Απάντηση 1:

Τα νεφέλαι μπορούν να παρατηρηθούν για τρεις λόγους:

  1. Αντανακλώντας το φως των κοντινών αστέρων. Εκπέμπει φως λόγω ιονισμού μέσω της ακτινοβολίας των κοντινών ή εσωτερικών αστέρων.

Το διάσημο νεφέλωμα των αλόγων, που απεικονίζεται παρακάτω, είναι παρατηρήσιμο και για τους τρεις λόγους. Το κόκκινο σκηνικό προκύπτει από τις εκπομπές του λαμπερού υδρογόνου πλάσματος, διάφορα μέρη του συγκροτήματος αντανακλούν το φως από τα φωτεινά τοπικά αστέρια και το ίδιο το σκοτεινό κεφάλι αλόγου είναι ένα τεράστιο σύννεφο αερίου και σκόνης που εμποδίζει το φως από πίσω.


Απάντηση 2:

Ένα φωτεινό νεφέλωμα είναι επίσης γνωστό ως νεφέλωμα αντανάκλασης. Δηλαδή, το νεφέλωμα αντικατοπτρίζει τον αστερισμό μας από ένα κοντινό αστέρι ή αστέρια. Ένα σκοτεινό νεφέλωμα είναι ένα νεφέλωμα που δεν αντανακλά το φως του αστέρι επειδή δεν υπάρχουν κοντινά αστέρια. Αυτά τα νεφελώματα αποκλείουν το φως των αστεριών που θα μπορούσε να έρχεται από πίσω από το νεφέλωμα δημιουργώντας έτσι μια "τρύπα" στο διάστημα όπως φαίνεται από την οπτική μας. Σημειώστε ότι η "τρύπα" εννοείται μόνο ως περιγραφή. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα μια τρύπα στο διάστημα αν δεν μιλάμε για μια μαύρη τρύπα που δεν είμαστε.

Τα λαμπρά ή νεφελώματα αντανάκλασης αποτελούνται από περισσότερα αέρια από τη σκόνη που πιστεύω. Τα σκοτεινά νεφελώματα σχηματίζονται περισσότερο από σκόνη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει ένα κοντινό αστέρι ή αστέρια, αλλά το νεφέλωμα, που παράγεται περισσότερο από σωματίδια σκόνης, μπορεί να εξασθενήσει ή να αποκλείσει τελείως το αστρικό φως.