Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα BSc στη φυσική και ένα BSc στην εφαρμοσμένη φυσική;


Απάντηση 1:

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ:

Η ΦΥΣΙΚΗ είναι η μελέτη της ύλης, καθώς και η κίνηση της μέσα από το διάστημα και το χρόνο, και πώς αντιδρά με τη θερμότητα, το φως, την ηλεκτρική ενέργεια και τον ήχο. Η Φυσική προσπαθεί επίσης να μελετήσει και να κατανοήσει τις συναφείς δυνάμεις όπως η ενέργεια και η δύναμη

.

Η εφαρμοσμένη ΦΥΣΙΚΗ ασχολείται με την πρακτική φυσική, δηλαδή τη μελέτη των πραγμάτων για πρακτική εφαρμογή. Η εφαρμοσμένη φυσική είναι ένα τμήμα της φυσικής που προορίζεται για μια συγκεκριμένη τεχνολογική ή πρακτική χρήση.

ελπίζω ότι πήρατε ur απάντηση :)