Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα παράδοξο και μια λογική αντίφαση;


Απάντηση 1:
  • Οι Αμερικανοί Ρεπουμπλικανοί θέλουν να μειώσουν την εξουσία της κυβέρνησης, αλλά θέλουν την κυβέρνηση να υπαγορεύσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πάρει μια έγκυος γυναίκα να λειτουργήσει το σώμα της. Οι Δημοκρατικοί είναι μεγάλοι υποστηρικτές των πολιτικών ελευθεριών, αλλά θέλουν να ελέγξουν τα χρήματά σας (φόρους) και την υγειονομική περίθαλψη. οι λάθος διαχειριστές θέλουν τα πάντα όσο το δυνατόν γρηγορότερα και στη συνέχεια να θυμώνουν όταν συμβαίνουν καθυστερήσεις και ατυχήματα.
  • Deterministic σύμπαν και ανθρώπινη ελεύθερη βούληση "Σκληρό να είναι καλός" behaviorismGood γίνεται κακήWave σωματιδίων κβαντική συμπεριφορά.
  • Πώς μπορώ ποτέ να διασχίσω το δωμάτιο, γιατί κάθε φορά που μετακομίζω, παίρνω μόνο 1/2 τρόπο εκεί;

Απάντηση 2:

Το παράδοξο είναι μια δήλωση που μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους σύμφωνα με την προοπτική των ακροατών.

Λογική αντίφαση είναι όπου μια ενιαία δήλωση αντιφάσκει τον εαυτό της.

Το παράδοξο περιλαμβάνει λογικές αντιφάσεις.

Πάρτε αυτή τη δήλωση ... "Δεν υπάρχει"

Αυτή είναι μια λογική αντίφαση.

Σκεφτείτε αυτή τη δήλωση, "όταν με βλέπετε να βλέπετε τον Πατέρα"

Είναι μια λογική αντίφαση και ένα παράδοξο.

Στην κοινή αντίληψη του Πατέρα και του γιου, είναι αδύνατον ο γιος να είναι Πατέρας. Αλλά ακόμη..

Σε έναν άλλο τρόπο κατανόησης, ο Πατέρας και ο γιος είναι αδιάσπαστος ... Όπου είναι ο Πατέρας, βρίσκεσαι ο γιος και όπου πάντα βρίσκεσαι ο γιος εκεί ο Πατέρας.

Ένα άλλο δημοφιλές παράδοξο είναι ότι "Δεν υπάρχει Θεός"

Η αντίφαση είναι εκείνη που κάνει τη δήλωση, οπωσδήποτε πρέπει να είναι ο Θεός να ξέρει ότι δεν υπάρχει Θεός γιατί πρέπει πρώτα να ξέρει τα πάντα για να κάνει μια τέτοια δήλωση.

Και είναι ένα παράδοξο επειδή η δήλωση κάνει μια δήλωση η οποία καθιερώνει την Ιδέα του Θεού, η οποία θεωρείται ως αρνητική της, "όχι Θεός"


Απάντηση 3:

Το παράδοξο είναι μια δήλωση που μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους σύμφωνα με την προοπτική των ακροατών.

Λογική αντίφαση είναι όπου μια ενιαία δήλωση αντιφάσκει τον εαυτό της.

Το παράδοξο περιλαμβάνει λογικές αντιφάσεις.

Πάρτε αυτή τη δήλωση ... "Δεν υπάρχει"

Αυτή είναι μια λογική αντίφαση.

Σκεφτείτε αυτή τη δήλωση, "όταν με βλέπετε να βλέπετε τον Πατέρα"

Είναι μια λογική αντίφαση και ένα παράδοξο.

Στην κοινή αντίληψη του Πατέρα και του γιου, είναι αδύνατον ο γιος να είναι Πατέρας. Αλλά ακόμη..

Σε έναν άλλο τρόπο κατανόησης, ο Πατέρας και ο γιος είναι αδιάσπαστος ... Όπου είναι ο Πατέρας, βρίσκεσαι ο γιος και όπου πάντα βρίσκεσαι ο γιος εκεί ο Πατέρας.

Ένα άλλο δημοφιλές παράδοξο είναι ότι "Δεν υπάρχει Θεός"

Η αντίφαση είναι εκείνη που κάνει τη δήλωση, οπωσδήποτε πρέπει να είναι ο Θεός να ξέρει ότι δεν υπάρχει Θεός γιατί πρέπει πρώτα να ξέρει τα πάντα για να κάνει μια τέτοια δήλωση.

Και είναι ένα παράδοξο επειδή η δήλωση κάνει μια δήλωση η οποία καθιερώνει την Ιδέα του Θεού, η οποία θεωρείται ως αρνητική της, "όχι Θεός"


Απάντηση 4:

Το παράδοξο είναι μια δήλωση που μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους σύμφωνα με την προοπτική των ακροατών.

Λογική αντίφαση είναι όπου μια ενιαία δήλωση αντιφάσκει τον εαυτό της.

Το παράδοξο περιλαμβάνει λογικές αντιφάσεις.

Πάρτε αυτή τη δήλωση ... "Δεν υπάρχει"

Αυτή είναι μια λογική αντίφαση.

Σκεφτείτε αυτή τη δήλωση, "όταν με βλέπετε να βλέπετε τον Πατέρα"

Είναι μια λογική αντίφαση και ένα παράδοξο.

Στην κοινή αντίληψη του Πατέρα και του γιου, είναι αδύνατον ο γιος να είναι Πατέρας. Αλλά ακόμη..

Σε έναν άλλο τρόπο κατανόησης, ο Πατέρας και ο γιος είναι αδιάσπαστος ... Όπου είναι ο Πατέρας, βρίσκεσαι ο γιος και όπου πάντα βρίσκεσαι ο γιος εκεί ο Πατέρας.

Ένα άλλο δημοφιλές παράδοξο είναι ότι "Δεν υπάρχει Θεός"

Η αντίφαση είναι εκείνη που κάνει τη δήλωση, οπωσδήποτε πρέπει να είναι ο Θεός να ξέρει ότι δεν υπάρχει Θεός γιατί πρέπει πρώτα να ξέρει τα πάντα για να κάνει μια τέτοια δήλωση.

Και είναι ένα παράδοξο επειδή η δήλωση κάνει μια δήλωση η οποία καθιερώνει την Ιδέα του Θεού, η οποία θεωρείται ως αρνητική της, "όχι Θεός"