Απάντηση 1:

Και τα δύο είναι ουσιαστικά ίδια, διαφορετικά ονόματα για ένα πράγμα. Οι δυνητικοί μετασχηματιστές (PT) ή οι μετασχηματιστές τάσης (PT) είναι μετασχηματιστές μέσου βαθμίδας. Χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση υψηλών τάσεων. Προσφέρουν αμελητέο φορτίο στην τροφοδοσία που μετράται και έχουν πολύ ακριβή λόγο τάσης και σχέση φάσης με τάση στην πρωτεύουσα πλευρά.

Οι χωρητικοί μετασχηματιστές τάσης (CVT) είναι διαφορετικοί, όπου ο διαιρέτης τάσης πυκνωτή χρησιμοποιείται για να βγάλετε ένα μικρό μέρος της τάσης σε έναν πυκνωτή σε μια σειρά από πυκνωτές σε υψηλή τάση.


Απάντηση 2:

Η διαφορά μεταξύ μετασχηματιστή τάσης και δυναμικού μετασχηματιστή είναι ότι όταν χρησιμοποιούμε σε βιομηχανικούς όρους είναι ότι μετασχηματιστής τάσης χρησιμοποιείται για χωρητικό μετασχηματιστή τάσης όπου η τάση έχει υποχωρήσει χρησιμοποιώντας φαινόμενο χωρητικότητας και σε περίπτωση δυναμικού μετασχηματιστή, η αποβίβαση της τάσης είναι μέσω επαγωγικού αποτελέσματος ακριβώς όπως μετασχηματιστή και σε αυτό το επαγωγικό πηνία χρησιμοποιούνται για να αποχωρήσει από την τάση.Για τα επίπεδα τάσης 225KV, CVT γίνεται φθηνότερη σε σύγκριση με το δυναμικό μετασχηματιστή


Απάντηση 3:

Σημαντική διαφορά που βρίσκεται μεταξύ του μετασχηματιστή τάσης και ενός δυναμικού μετασχηματιστή είναι ότι ο μετασχηματιστής ρεύματος έχει τη μετατροπή της αυξημένης τιμής ρεύματος σε μειωμένη τιμή όπου η τάση ή ο δυναμικός μετασχηματιστής κάνει την τιμή των αυξημένων τάσεων σε μειωμένες τάσεις. Για περισσότερα, μπορείτε να συμμετάσχετε στο ηλεκτρικό σεμινάριο και να συγκεντρώσετε πολλές πληροφορίες.


Απάντηση 4:

Οι δυνητικοί μετασχηματιστές ένας μετασχηματιστής οργάνων χρησιμοποιούσαν για να κατεβάσουν την υψηλή τάση σε μια χαμηλότερη ασφαλή τάση για τη μέτρηση της τάσης και της ισχύος. Το PT είναι κατασκευασμένο από πυρήνα υψηλής ποιότητας με πολύ χαμηλή πυκνότητα πυρήνα και λειτουργεί σε χαμηλή πυκνότητα ροής για να κρατήσει το μαγνητικό ρεύμα μικρό. Οι αντιδράσεις διαρροής μειώνονται επίσης στο ελάχιστο. Ο λόγος στροφών διατηρείται επίσης ακριβής.

Μετασχηματιστής τάσης είναι επίσης PT.