Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε στρατιώτη και στρατιώτη;


Απάντηση 1:

Ο στρατός είναι ειδικός στο επάγγελμά του ως στρατιωτικός αμυντικός άνθρωπος. Ο Λόγος είναι ένας ευρύς όρος που χρησιμοποιείται για κάθε άτομο που δεσμεύεται στο στόχο του, στο στόχο του, προκλήσεις και συνεχίζει ή ονομάζεται πορεία προς αυτό. Αυτό το πρόσωπο ονομάζεται στρατιώτης της ομάδας αυτών άνθρωποι σε κάθε περίπατο της ζωής. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι στη στολή.