Απάντηση 1:

Με μια λέξη, την υλικότητα.

Η αναλυτική σκέψη στρέφεται στην ιδεοψυχαία σκέψη, όταν η σπουδαιότητα του θέματος της σκέψης είναι υπερβολικά δυσανάλογη προς τη σκέψη που πηγαίνει σε αυτήν.

Η δαπάνη μερικών εβδομάδων που αναλύει μια μεγάλη αγορά ζωής σαν ένα σπίτι μπορεί να είναι μια λογική χρήση της αναλυτικής σκέψης.

Η δαπάνη μερικών εβδομάδων για την αναδιάταξη του τρόπου με τον οποίο τα τριπλά παπούτσια μου είναι τοποθετημένα θα ήταν πιθανότατα πιο κοντά στην ιδεοψυχαία σκέψη.