Ποια είναι η διαφορά μεταξύ B.E και B.tech βαθμό; Και ποιο έχει καλύτερο πεδίο στο μέλλον;


Απάντηση 1:

B.E - Bachelor of Enginnering

B.Tech - Bachelor of Technology

Στο B.E είστε υποβληθεί περισσότερο προς τη θεωρητική προσέγγιση, αλλά στο B.tech υποβάλλονται και επικεντρώνονται στην πρακτική προσέγγιση. Κάποια στιγμή το πρόγραμμα σπουδών ή μπορείτε να πείτε το τμήμα θεωρίας είναι το ίδιο και για τις δύο. είναι στην μόδα, αλλά όσο πρακτική προσέγγιση έχει σχεδιαστεί B.tech είναι καλύτερη.


Απάντηση 2:

Γεια σου,

Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.

Πρώτα απ 'όλα, επιτρέψτε μου απλά να καταστήσω σαφές ότι είναι μια κοινή εσφαλμένη αντίληψη ότι το B.Tech προσφέρεται από κυβερνητικά ινστιτούτα και η BE προσφέρεται από Ιδιωτικά ή Αυτόνομα Ινστιτούτα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα ας πάμε στη μικρή διαφορά που χωρίζει αυτά τα μαθήματα από τον άλλο.

Όντας ένα από τα πιο δημοφιλή μαθήματα στην Ινδία, αυτή η ερώτηση είναι μία από τις πιο κοινές ερωτήσεις. Έτσι το πρόγραμμα σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών των δύο BE και B.Tech είναι σχεδόν παρόμοια. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο μαθημάτων είναι ότι ο Bacher της Μηχανικής [BE] είναι περισσότερο θεωρητικός και πτυχιούχος της τεχνολογίας [B. Tech] είναι περισσότερο στην πρακτική πλευρά.

Στην πραγματικότητα, η διαφορά έγκειται στο ίδιο το όνομα - Μηχανική και Τεχνολογία.

Η Μηχανική είναι μια επιστήμη που ασχολείται με τις θεωρητικές έννοιες και αρχές όλων των εμπλεκόμενων θεμάτων.

Η τεχνολογία είναι μια επιστήμη που ασχολείται περισσότερο με την πρακτική πλευρά αυτών των εννοιών και αρχών.

Αφήνοντας αυτή τη διαφορά, τα δύο μαθήματα είναι ίδια σε άλλες πτυχές. Και τα δύο μαθήματα έχουν καλές δυνατότητες στο μέλλον. Δεν έχει σημασία αν έχετε κάνει B.Tech ή BE όλες οι εταιρείες εξετάζουν τα δύο μαθήματα κατά τη μίσθωση. Οποιοσδήποτε, η πορεία που λαμβάνετε θα πρέπει να κερδίσετε επιπλέον γνώση εάν θέλετε να επιλεγεί σε μια καλή εταιρεία. Στο τέλος, δεν είναι η πορεία σας.

Ελπίζω ότι η απάντηση αυτή βοήθησε. Ενημερώστε με αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση.


Απάντηση 3:

Γεια σου,

Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.

Πρώτα απ 'όλα, επιτρέψτε μου απλά να καταστήσω σαφές ότι είναι μια κοινή εσφαλμένη αντίληψη ότι το B.Tech προσφέρεται από κυβερνητικά ινστιτούτα και η BE προσφέρεται από Ιδιωτικά ή Αυτόνομα Ινστιτούτα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα ας πάμε στη μικρή διαφορά που χωρίζει αυτά τα μαθήματα από τον άλλο.

Όντας ένα από τα πιο δημοφιλή μαθήματα στην Ινδία, αυτή η ερώτηση είναι μία από τις πιο κοινές ερωτήσεις. Έτσι το πρόγραμμα σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών των δύο BE και B.Tech είναι σχεδόν παρόμοια. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο μαθημάτων είναι ότι ο Bacher της Μηχανικής [BE] είναι περισσότερο θεωρητικός και πτυχιούχος της τεχνολογίας [B. Tech] είναι περισσότερο στην πρακτική πλευρά.

Στην πραγματικότητα, η διαφορά έγκειται στο ίδιο το όνομα - Μηχανική και Τεχνολογία.

Η Μηχανική είναι μια επιστήμη που ασχολείται με τις θεωρητικές έννοιες και αρχές όλων των εμπλεκόμενων θεμάτων.

Η τεχνολογία είναι μια επιστήμη που ασχολείται περισσότερο με την πρακτική πλευρά αυτών των εννοιών και αρχών.

Αφήνοντας αυτή τη διαφορά, τα δύο μαθήματα είναι ίδια σε άλλες πτυχές. Και τα δύο μαθήματα έχουν καλές δυνατότητες στο μέλλον. Δεν έχει σημασία αν έχετε κάνει B.Tech ή BE όλες οι εταιρείες εξετάζουν τα δύο μαθήματα κατά τη μίσθωση. Οποιοσδήποτε, η πορεία που λαμβάνετε θα πρέπει να κερδίσετε επιπλέον γνώση εάν θέλετε να επιλεγεί σε μια καλή εταιρεία. Στο τέλος, δεν είναι η πορεία σας.

Ελπίζω ότι η απάντηση αυτή βοήθησε. Ενημερώστε με αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση.


Απάντηση 4:

Γεια σου,

Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.

Πρώτα απ 'όλα, επιτρέψτε μου απλά να καταστήσω σαφές ότι είναι μια κοινή εσφαλμένη αντίληψη ότι το B.Tech προσφέρεται από κυβερνητικά ινστιτούτα και η BE προσφέρεται από Ιδιωτικά ή Αυτόνομα Ινστιτούτα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα ας πάμε στη μικρή διαφορά που χωρίζει αυτά τα μαθήματα από τον άλλο.

Όντας ένα από τα πιο δημοφιλή μαθήματα στην Ινδία, αυτή η ερώτηση είναι μία από τις πιο κοινές ερωτήσεις. Έτσι το πρόγραμμα σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών των δύο BE και B.Tech είναι σχεδόν παρόμοια. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο μαθημάτων είναι ότι ο Bacher της Μηχανικής [BE] είναι περισσότερο θεωρητικός και πτυχιούχος της τεχνολογίας [B. Tech] είναι περισσότερο στην πρακτική πλευρά.

Στην πραγματικότητα, η διαφορά έγκειται στο ίδιο το όνομα - Μηχανική και Τεχνολογία.

Η Μηχανική είναι μια επιστήμη που ασχολείται με τις θεωρητικές έννοιες και αρχές όλων των εμπλεκόμενων θεμάτων.

Η τεχνολογία είναι μια επιστήμη που ασχολείται περισσότερο με την πρακτική πλευρά αυτών των εννοιών και αρχών.

Αφήνοντας αυτή τη διαφορά, τα δύο μαθήματα είναι ίδια σε άλλες πτυχές. Και τα δύο μαθήματα έχουν καλές δυνατότητες στο μέλλον. Δεν έχει σημασία αν έχετε κάνει B.Tech ή BE όλες οι εταιρείες εξετάζουν τα δύο μαθήματα κατά τη μίσθωση. Οποιοσδήποτε, η πορεία που λαμβάνετε θα πρέπει να κερδίσετε επιπλέον γνώση εάν θέλετε να επιλεγεί σε μια καλή εταιρεία. Στο τέλος, δεν είναι η πορεία σας.

Ελπίζω ότι η απάντηση αυτή βοήθησε. Ενημερώστε με αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση.


Απάντηση 5:

Γεια σου,

Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.

Πρώτα απ 'όλα, επιτρέψτε μου απλά να καταστήσω σαφές ότι είναι μια κοινή εσφαλμένη αντίληψη ότι το B.Tech προσφέρεται από κυβερνητικά ινστιτούτα και η BE προσφέρεται από Ιδιωτικά ή Αυτόνομα Ινστιτούτα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα ας πάμε στη μικρή διαφορά που χωρίζει αυτά τα μαθήματα από τον άλλο.

Όντας ένα από τα πιο δημοφιλή μαθήματα στην Ινδία, αυτή η ερώτηση είναι μία από τις πιο κοινές ερωτήσεις. Έτσι το πρόγραμμα σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών των δύο BE και B.Tech είναι σχεδόν παρόμοια. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο μαθημάτων είναι ότι ο Bacher της Μηχανικής [BE] είναι περισσότερο θεωρητικός και πτυχιούχος της τεχνολογίας [B. Tech] είναι περισσότερο στην πρακτική πλευρά.

Στην πραγματικότητα, η διαφορά έγκειται στο ίδιο το όνομα - Μηχανική και Τεχνολογία.

Η Μηχανική είναι μια επιστήμη που ασχολείται με τις θεωρητικές έννοιες και αρχές όλων των εμπλεκόμενων θεμάτων.

Η τεχνολογία είναι μια επιστήμη που ασχολείται περισσότερο με την πρακτική πλευρά αυτών των εννοιών και αρχών.

Αφήνοντας αυτή τη διαφορά, τα δύο μαθήματα είναι ίδια σε άλλες πτυχές. Και τα δύο μαθήματα έχουν καλές δυνατότητες στο μέλλον. Δεν έχει σημασία αν έχετε κάνει B.Tech ή BE όλες οι εταιρείες εξετάζουν τα δύο μαθήματα κατά τη μίσθωση. Οποιοσδήποτε, η πορεία που λαμβάνετε θα πρέπει να κερδίσετε επιπλέον γνώση εάν θέλετε να επιλεγεί σε μια καλή εταιρεία. Στο τέλος, δεν είναι η πορεία σας.

Ελπίζω ότι η απάντηση αυτή βοήθησε. Ενημερώστε με αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση.


Απάντηση 6:

Γεια σου,

Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.

Πρώτα απ 'όλα, επιτρέψτε μου απλά να καταστήσω σαφές ότι είναι μια κοινή εσφαλμένη αντίληψη ότι το B.Tech προσφέρεται από κυβερνητικά ινστιτούτα και η BE προσφέρεται από Ιδιωτικά ή Αυτόνομα Ινστιτούτα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα ας πάμε στη μικρή διαφορά που χωρίζει αυτά τα μαθήματα από τον άλλο.

Όντας ένα από τα πιο δημοφιλή μαθήματα στην Ινδία, αυτή η ερώτηση είναι μία από τις πιο κοινές ερωτήσεις. Έτσι το πρόγραμμα σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών των δύο BE και B.Tech είναι σχεδόν παρόμοια. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο μαθημάτων είναι ότι ο Bacher της Μηχανικής [BE] είναι περισσότερο θεωρητικός και πτυχιούχος της τεχνολογίας [B. Tech] είναι περισσότερο στην πρακτική πλευρά.

Στην πραγματικότητα, η διαφορά έγκειται στο ίδιο το όνομα - Μηχανική και Τεχνολογία.

Η Μηχανική είναι μια επιστήμη που ασχολείται με τις θεωρητικές έννοιες και αρχές όλων των εμπλεκόμενων θεμάτων.

Η τεχνολογία είναι μια επιστήμη που ασχολείται περισσότερο με την πρακτική πλευρά αυτών των εννοιών και αρχών.

Αφήνοντας αυτή τη διαφορά, τα δύο μαθήματα είναι ίδια σε άλλες πτυχές. Και τα δύο μαθήματα έχουν καλές δυνατότητες στο μέλλον. Δεν έχει σημασία αν έχετε κάνει B.Tech ή BE όλες οι εταιρείες εξετάζουν τα δύο μαθήματα κατά τη μίσθωση. Οποιοσδήποτε, η πορεία που λαμβάνετε θα πρέπει να κερδίσετε επιπλέον γνώση εάν θέλετε να επιλεγεί σε μια καλή εταιρεία. Στο τέλος, δεν είναι η πορεία σας.

Ελπίζω ότι η απάντηση αυτή βοήθησε. Ενημερώστε με αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση.


Απάντηση 7:

Γεια σου,

Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.

Πρώτα απ 'όλα, επιτρέψτε μου απλά να καταστήσω σαφές ότι είναι μια κοινή εσφαλμένη αντίληψη ότι το B.Tech προσφέρεται από κυβερνητικά ινστιτούτα και η BE προσφέρεται από Ιδιωτικά ή Αυτόνομα Ινστιτούτα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα ας πάμε στη μικρή διαφορά που χωρίζει αυτά τα μαθήματα από τον άλλο.

Όντας ένα από τα πιο δημοφιλή μαθήματα στην Ινδία, αυτή η ερώτηση είναι μία από τις πιο κοινές ερωτήσεις. Έτσι το πρόγραμμα σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών των δύο BE και B.Tech είναι σχεδόν παρόμοια. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο μαθημάτων είναι ότι ο Bacher της Μηχανικής [BE] είναι περισσότερο θεωρητικός και πτυχιούχος της τεχνολογίας [B. Tech] είναι περισσότερο στην πρακτική πλευρά.

Στην πραγματικότητα, η διαφορά έγκειται στο ίδιο το όνομα - Μηχανική και Τεχνολογία.

Η Μηχανική είναι μια επιστήμη που ασχολείται με τις θεωρητικές έννοιες και αρχές όλων των εμπλεκόμενων θεμάτων.

Η τεχνολογία είναι μια επιστήμη που ασχολείται περισσότερο με την πρακτική πλευρά αυτών των εννοιών και αρχών.

Αφήνοντας αυτή τη διαφορά, τα δύο μαθήματα είναι ίδια σε άλλες πτυχές. Και τα δύο μαθήματα έχουν καλές δυνατότητες στο μέλλον. Δεν έχει σημασία αν έχετε κάνει B.Tech ή BE όλες οι εταιρείες εξετάζουν τα δύο μαθήματα κατά τη μίσθωση. Οποιοσδήποτε, η πορεία που λαμβάνετε θα πρέπει να κερδίσετε επιπλέον γνώση εάν θέλετε να επιλεγεί σε μια καλή εταιρεία. Στο τέλος, δεν είναι η πορεία σας.

Ελπίζω ότι η απάντηση αυτή βοήθησε. Ενημερώστε με αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση.