Απάντηση 1:

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι μια έννοια brad. Ωστόσο, ο τίτλος δεν σημαίνει ότι όλοι οι κάτοχοι τίτλου κάνουν την ίδια δουλειά.

Μερικοί από τους διευθυντές ανάπτυξης επιχειρήσεων, ειδικούς, αξιωματικούς ή αντιπροσώπους πραγματοποιούν εργασίες πωλήσεων, ενώ ορισμένοι από αυτούς υλοποιούν έργα.

Επομένως, εξαρτάται μόνο από τα καθήκοντα και τις ευθύνες που δεν σχετίζονται με τον τίτλο.