Απάντηση 1:

Η δημοτική εκπαίδευση είναι η παροχή πληροφοριών και διαδικασιών που σχετίζονται με τη δημοκρατία και η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτές. Είναι επίσης γνωστή ως εκπαίδευση πολιτών ή δημοκρατία. Η εκπαίδευση στην ιθαγένεια μπορεί να οριστεί ως εκπαίδευση των παιδιών και των νέων, από την πρώιμη παιδική ηλικία, για να έχουν μια καθαρή όραση και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες που συμμετέχουν στις αποφάσεις σχετικά με τη χώρα μας. Το Desh Apnayen είναι ΜΚΟ με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης πολιτών και ιθαγένειας για να βοηθήσει τους σπουδαστές να γίνουν ειδοποιήσεις, ενημερωμένοι και ενεργοί πολίτες.