Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κυλίνδρων σκυροδέματος και κύβων;


Απάντηση 1:

Αν ρωτάτε για τις μεθόδους δοκιμής συμπίεσης ...

Η διαφορά είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν κάτω από το φορτίο.

Λόγω της επίδρασης του Poisson, οι πλάκες χάλυβα μιας δοκιμαστικής μηχανής παρέχουν περιορισμό στα φορτωμένα πρόσωπα του δείγματος.

Ως ύψος του κύβου κάτω από τον κύλινδρο, ο πυρήνας του κύβου που επηρεάζεται από τον περιορισμό, ο οποίος οδηγεί σε υψηλότερα αποτελέσματα δοκιμών συμπίεσης των κύβων από τους κυλίνδρους.