Απάντηση 1:

Η απαλλαγή από δικαιώματα είναι η πράξη της ανάληψης μιας ψήσης, για οποιοδήποτε λόγο, νόμιμου ή μη νόμιμου, πολιτικού ή μη πολιτικού χαρακτήρα. Έτσι, για παράδειγμα, οι περισσότερες πολιτείες καταδικάζουν τους κακούργους. Ο λόγος πίσω από αυτό, αν και κάπως πολιτικός, φαίνεται να αφορά περισσότερο την τιμωρία (σημειώστε, δεν συμφωνώ με αυτό). Θα το χαρακτηρίσω ως νόμιμο.

Αντίθετα, η καταστολή των ψηφοφόρων είναι απαξίωση για συγκεκριμένο πολιτικό κέρδος. Είναι η αντικειμενική παρεμπόδιση των ψήφων που είναι μειονεκτική για έναν πολιτικό, ένα πολιτικό κόμμα ή ένα πολιτικό κίνημα.