Απάντηση 1:

A2A: Παρόλο που αυτό δεν είναι τεχνικά σωστό, σήμερα μια μη επίσημη αναφορά στο "γρήγορο Ethernet" πιθανότατα θα ήταν μια σύνδεση που θα υποστηρίζει ταχύτητες gigabit. Οι περισσότεροι νέοι υπολογιστές υποστηρίζουν 1000 Mbps. Πολύ λίγες σύγχρονες συσκευές δεν υποστηρίζουν 100Mbps. Έτσι, εάν ακούσετε "γρήγορο Ethernet" ίσως χρειαστεί να ελέγξετε αν η φράση χρησιμοποιείται με την τυπική έννοια ή να αναφερθείτε σε αυτό που είναι συνήθως η γρήγορη έκδοση τώρα.