Απάντηση 1:

Το νέο κέντρο ημερήσιας φροντίδας της εταιρείας θα κοστίσει 4,9 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (ρητό κόστος). Ωστόσο, επειδή βρισκόμαστε στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας, δεν θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε την έρευνα και την ανάπτυξη, η οποία ελπίζαμε ότι θα εξελίξει 6 εκατομμύρια δολάρια σε νέα προϊόντα τα επόμενα 5 χρόνια (σιωπηρό κόστος).

Το ένα αναφέρεται (κόστος κέντρου μέριμνας) και το ένα υποδηλώνεται (απώλεια δυναμικού έρευνας και ανάπτυξης).