Ποια είναι η διαφορά μεταξύ γείωσης, γείωσης, ουδέτερου και άλλου ηλεκτρικού και μονωτικού υλικού;


Απάντηση 1:

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ γείωσης, γείωσης, ουδέτερου και άλλου ηλεκτρικού και μονωτικού υλικού;

Η γείωση είναι η πράξη της άμεσης σύνδεσης του πλαισίου ή του πλαισίου ενός εξοπλισμού με τον αγωγό γείωσης ενός ηλεκτρικού συστήματος. Η γείωση συνδέει τον κύριο ακροδέκτη γείωσης ενός ηλεκτρικού συστήματος είτε απευθείας στη γη, όπως μια ράβδο εδάφους, είτε σε κάποιο άλλο αγώγιμο αντικείμενο, όπως ένας σωλήνας ψυχρού ύδατος, ο οποίος βρίσκεται σε άμεση επαφή με τη γη. Ο ουδέτερος είναι ο αγωγός μεταφοράς που είναι γειωμένος στα περισσότερα ηλεκτρικά συστήματα, αλλά όχι όλα. Οι αγωγοί μεταφοράς ρεύματος που δεν είναι γειωμένοι ονομάζονται αγωγοί φάσης και είναι αγωγοί που είναι επικίνδυνοι για το προσωπικό επειδή είναι οι αγωγοί που φέρουν τάση και δεν είναι ποτέ γειωμένοι. Το διηλεκτρικό και μονωτικό υλικό είναι ακριβώς αυτό που υποδηλώνει το όνομα, αυτό είναι το κάλυμμα πάνω από τα καλώδια και είναι συνήθως κατασκευασμένο από κάποιο είδος πλαστικού.