Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ανισότητα και την ποικιλομορφία;


Απάντηση 1:

Η ανισότητα και η ποικιλομορφία είναι ακριβώς αντίθετα.

Η ανισότητα είναι η ποιότητα του να είναι άνιση ή άνιση: όπως

α: έλλειψη ομαλότητας

β: κοινωνικές ανισότητες

γ: διαφορά διανομής ή ευκαιρίας

δ: η συνθήκη μεταβλητής

Ορισμός της ισότητας

Η ποικιλομορφία είναι η προϋπόθεση της ύπαρξης ή της σύνθεσης διαφόρων στοιχείων: ποικιλία. ιδιαίτερα: η ένταξη διαφόρων τύπων ανθρώπων (όπως άνθρωποι διαφορετικών φυλών ή πολιτισμών) σε προγράμματα ομίλου ή οργανισμού που αποσκοπούν στην προώθηση της ποικιλομορφίας στα σχολεία

Ορισμός της ποικιλότητας

Ακριβώς το γεγονός ότι το περιβάλλον έχει τόσο διαφορετικό αριθμό φυτών, ζώων, εντόμων κ.λπ ... αποτελεί απόδειξη ότι το περιβάλλον αποτρέπει την ανισότητα και ευνοεί την ποικιλομορφία.

Η ποικιλομορφία δίνει δύναμη και ανισότητα κάνει τα πράγματα πιο αδύναμα.


Απάντηση 2:

Η ποικιλομορφία σημαίνει να έχουμε ετερογενή πληθυσμό με διαφορετικές προτιμήσεις, διαφορετικό υπόβαθρο, διαφορετικές δεξιότητες. Η ποικιλομορφία είναι καλή για μια οικονομία, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για εκμετάλλευση συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Η ανισότητα σημαίνει ότι έχει ένα ετερογενές σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων, όπως το εισόδημα, ο πλούτος ή η κατανάλωση. Εάν έχετε έναν διαφορετικό πληθυσμό, αυτό φυσικά θα προκαλέσει κάποια ανισότητα. Αλλά η υπερβολική ανισότητα θα προκαλέσει προβλήματα. Ειδικότερα, η ανισότητα του πλούτου οδηγεί συχνά ορισμένους ανθρώπους να έχουν ουσιαστικά περισσότερα δικαιώματα και προνόμια από άλλους.


Απάντηση 3:

Η ποικιλομορφία σημαίνει να έχουμε ετερογενή πληθυσμό με διαφορετικές προτιμήσεις, διαφορετικό υπόβαθρο, διαφορετικές δεξιότητες. Η ποικιλομορφία είναι καλή για μια οικονομία, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για εκμετάλλευση συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Η ανισότητα σημαίνει ότι έχει ένα ετερογενές σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων, όπως το εισόδημα, ο πλούτος ή η κατανάλωση. Εάν έχετε έναν διαφορετικό πληθυσμό, αυτό φυσικά θα προκαλέσει κάποια ανισότητα. Αλλά η υπερβολική ανισότητα θα προκαλέσει προβλήματα. Ειδικότερα, η ανισότητα του πλούτου οδηγεί συχνά ορισμένους ανθρώπους να έχουν ουσιαστικά περισσότερα δικαιώματα και προνόμια από άλλους.


Απάντηση 4:

Η ποικιλομορφία σημαίνει να έχουμε ετερογενή πληθυσμό με διαφορετικές προτιμήσεις, διαφορετικό υπόβαθρο, διαφορετικές δεξιότητες. Η ποικιλομορφία είναι καλή για μια οικονομία, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για εκμετάλλευση συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Η ανισότητα σημαίνει ότι έχει ένα ετερογενές σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων, όπως το εισόδημα, ο πλούτος ή η κατανάλωση. Εάν έχετε έναν διαφορετικό πληθυσμό, αυτό φυσικά θα προκαλέσει κάποια ανισότητα. Αλλά η υπερβολική ανισότητα θα προκαλέσει προβλήματα. Ειδικότερα, η ανισότητα του πλούτου οδηγεί συχνά ορισμένους ανθρώπους να έχουν ουσιαστικά περισσότερα δικαιώματα και προνόμια από άλλους.