Απάντηση 1:

Από τον ιστό.

Ο χρόνος παράδοσης είναι βασικά ο χρονικός διαχωρισμός μεταξύ της παραγγελίας από τον πελάτη και της χρονικής στιγμής κατά την οποία ο πελάτης λαμβάνει την τελική παράδοση, από την άλλη πλευρά ο χρόνος μετασχηματισμού είναι για να γίνει μια δουλειά και να παραδοθεί η παραγωγή, υποβάλλεται σε κέντρο επεξεργασίας σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη.

Σε νοσοκομείο ή κλινική είναι η εξής:

  1. Οι έλεγχοι των ασθενών στην κλινική και οι υπάλληλοι παίρνουν το γράφημα στην ουρά που κρατάει. Το κλινικό προσωπικό φέρνει τον ασθενή στην αίθουσα εξετάσεων και βάζει το γράφημα στην ουρά που κατέχει. Περιμένοντας την εξέταση για τον κάτοικο ιατρό. Ο ιατρός που στέλνει τον ασθενή στέλνει τον ασθενή για να τον ελέγξει. Ο ασθενής περιμένει να ελεγχθεί από την κλινική.