Απάντηση 1:

Ας δούμε τη διαφορά μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης έναντι της επιστήμης δεδομένων -

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-

Η Data Science είναι ένας τομέας που ασχολείται με την εξαγωγή πληροφοριών από τα δεδομένα, χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους και αλγόριθμους έτσι ώστε να μπορούν να ωφεληθούν οι επιχειρήσεις. Η Data Science χρησιμοποιεί ML για να αναλύει τα δεδομένα και να κάνει προβλέψεις. Επικεντρώνεται στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων στον κόσμο και πάντα έχει έναν άνθρωπο που εμπλέκεται. Όπως στο διάγραμμα. έχει πολλά κοινά με όλα τα ML, Deep Learning και AI.

MACHINE LEARNING-

Το ML δίνει στις μηχανές την ικανότητα να μαθαίνουν με αλγόριθμους κατάρτισης με τεράστια ποσά δεδομένων. Αυτό είναι καλό για να κάνετε προβλέψεις. Ας δούμε ένα ενδιαφέρον παράδειγμα - την ιστοσελίδα αυτήpersondoesnotexist.com. Χρησιμοποιεί το γενετικό συγκρουσιακό δίκτυο αλγόριθμου εκμάθησης μηχανών (GAN) για τη δημιουργία εικόνων ατόμων που δεν υπάρχουν, προβάλλει νέα εικόνα στα 1024 x 1024 κάθε φορά που ανανεώνετε τον ιστότοπο και το κάνει σε υψηλή ανάλυση.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ-

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η νοημοσύνη που μπορούν να απεικονίσουν τα μηχανήματα, μπορούν να σκέπτονται και να ενεργούν όπως οι άνθρωποι. Μπορούν να εκτελέσουν λογική λογική και αυτο-διόρθωση. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να κάνει προβλέψεις και να πάρει αποφάσεις. Ας δούμε ένα παράδειγμα μπορεί να είναι η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπων του Facebook. Αναγνωρίζοντας τα πρόσωπα είναι το μόνο πράγμα που κάνει, και το κάνει καλά. Επίσης, σημειώστε ότι οι αισθητήρες IOT παρέχουν δεδομένα που εκπαιδεύουν αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, και τελικά βελτιώνουν την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό ωφελεί την υιοθέτηση του IOT σε αντάλλαγμα.

Σοφία, κοινωνικό ανθρωποειδές ρομπότ από τον Hanson Robotics. το πρώτο ρομπότ που λαμβάνει την ιθαγένεια μιας χώρας.

  • Η απάντηση του Rinu Gour σε ποιες θα είναι οι κορυφαίες τάσεις στην επιστήμη των δεδομένων το 2019; Η απάντηση του Rinu Gour στο Ποιο είναι το μέλλον της επιστήμης των δεδομένων και της μηχανικής μάθησης;

Ελπίζουμε να σας αρέσει.

Παρακαλώ UPVOTE !!!

Ακολουθήστε τον λογαριασμό μου Rinu Gour για να διαβάσετε τις κανονικές μου απαντήσεις σχετικά με την Python και την Data Science


Απάντηση 2:

Γεια σου Τουσάρ,

Ευχαριστώ για το A2A!

Με απλά λόγια:

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η ευρύτερη έννοια των μηχανών που είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντα με έναν τρόπο που θα θεωρούσαμε "έξυπνο".

Η Μηχανική Μάθηση είναι μια τρέχουσα εφαρμογή του AI με βάση την ιδέα ότι πρέπει πραγματικά να είμαστε σε θέση ακριβώς να δίνουμε μηχανές πρόσβαση στα δεδομένα και να τους αφήσουμε να μάθουν για τον εαυτό τους.

Η επιστήμη των δεδομένων είναι ένας ευρύς όρος για μια ποικιλία μοντέλων και μεθόδων για την παροχή πληροφοριών.

Η Μηχανική Μάθηση είναι ένα υποσύνολο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Λεπτομερής εξήγηση:

Η μηχανική μάθηση είναι ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης που είναι υπεύθυνο για την παροχή στους υπολογιστές της δυνατότητας να μάθουν για νεότερα σύνολα δεδομένων χωρίς να προγραμματιστούν μέσω μιας ρητής πηγής. Επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη πολλών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που μπορούν να μετασχηματιστούν εάν και όταν εκτίθενται σε νεότερα σύνολα δεδομένων. Η μηχανική μάθηση ακολουθεί τη μέθοδο ανάλυσης δεδομένων η οποία είναι υπεύθυνη για την αυτοματοποίηση του κτιρίου μοντέλου με αναλυτικό τρόπο. Χρησιμοποιεί αλγόριθμους που κερδίζουν κατ 'επανάληψη γνώση από δεδομένα και σε αυτή τη διαδικασία. επιτρέπει στους υπολογιστές να βρίσκουν τις προφανώς κρυμμένες γνώσεις χωρίς βοήθεια από ένα εξωτερικό πρόγραμμα. Προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα από την εξόρυξη δεδομένων, οι σύνθετοι αλγόριθμοι συνδυάζονται με τις σωστές διαδικασίες και εργαλεία.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρεται στη νοημοσύνη που δείχνει η μηχανή. Το AI περιλαμβάνει μηχανές που μπορούν να εκτελέσουν εργασίες που είναι χαρακτηριστικές της ανθρώπινης νοημοσύνης. Παρόλο που αυτό είναι γενικότερο, περιλαμβάνει πράγματα όπως ο σχεδιασμός, η κατανόηση της γλώσσας, η αναγνώριση αντικειμένων και ήχων, η μάθηση και η επίλυση προβλημάτων.

Μπορούμε να βάλουμε το AI σε δύο κατηγορίες, γενικές και στενές. Ο Γενικός Διευθυντής θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων που αναφέρονται παραπάνω. Ο στενός AI παρουσιάζει κάποια πτυχή της ανθρώπινης νοημοσύνης και μπορεί να το κάνει εξαιρετικά καλά, αλλά λείπει σε άλλους τομείς. Μια μηχανή που είναι μεγάλη για την αναγνώριση εικόνων, αλλά τίποτε άλλο, θα ήταν ένα παράδειγμα στενής AI.

Η επιστήμη των δεδομένων είναι ένας ευρύς όρος για μια ποικιλία μοντέλων και μεθόδων για την απόκτηση πληροφοριών από μεγάλα δεδομένα.

Υπό την αιγίδα της επιστήμης των δεδομένων είναι η επιστημονική μέθοδος, τα μαθηματικά, τα στατιστικά στοιχεία και άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και τον χειρισμό δεδομένων. Εάν πρόκειται για ένα εργαλείο ή μια διαδικασία που γίνεται σε δεδομένα για να το αναλύσει ή να πάρει κάποιες πληροφορίες από αυτό, πιθανότατα εμπίπτει στην επιστήμη των δεδομένων. Η Data Science χρησιμοποιείται για να αποκτήσει γνώσεις.

Οι επιστήμονες δεδομένων είναι υπεύθυνοι για την προσέλκυση προϊόντων και εφαρμογών με βάση τα δεδομένα που χειρίζονται δεδομένα με τρόπο που τα συμβατικά συστήματα δεν μπορούν. Η διαδικασία της επιστήμης των δεδομένων είναι περισσότερο εστιασμένη στις τεχνικές δυνατότητες χειρισμού οποιουδήποτε τύπου δεδομένων. Σε αντίθεση με την εξόρυξη δεδομένων και την εκμάθηση μηχανών δεδομένων, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή οργανισμό.

Η επιστήμη των δεδομένων επικεντρώνεται στην επιστήμη των δεδομένων. Ασχολείται με τη διαδικασία ανεύρεσης νεότερων μοτίβων σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Ίσως να είναι παρόμοια με τη μηχανική μάθηση, επειδή κατηγοριοποιεί τους αλγόριθμους. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη μηχανική μάθηση, οι αλγόριθμοι αποτελούν μόνο μέρος της εξόρυξης δεδομένων. Στους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούνται για την απόκτηση γνώσεων από σύνολα δεδομένων. Ωστόσο, σε αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων συνδυάζονται μόνο και αυτό ως μέρος μιας διαδικασίας. Σε αντίθεση με την εκμάθηση μηχανών, δεν επικεντρώνεται πλήρως στους αλγόριθμους.

Η ελπίδα αυτή διευκρινίζει!


Απάντηση 3:

Γεια σου Τουσάρ,

Ευχαριστώ για το A2A!

Με απλά λόγια:

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η ευρύτερη έννοια των μηχανών που είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντα με έναν τρόπο που θα θεωρούσαμε "έξυπνο".

Η Μηχανική Μάθηση είναι μια τρέχουσα εφαρμογή του AI με βάση την ιδέα ότι πρέπει πραγματικά να είμαστε σε θέση ακριβώς να δίνουμε μηχανές πρόσβαση στα δεδομένα και να τους αφήσουμε να μάθουν για τον εαυτό τους.

Η επιστήμη των δεδομένων είναι ένας ευρύς όρος για μια ποικιλία μοντέλων και μεθόδων για την παροχή πληροφοριών.

Η Μηχανική Μάθηση είναι ένα υποσύνολο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Λεπτομερής εξήγηση:

Η μηχανική μάθηση είναι ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης που είναι υπεύθυνο για την παροχή στους υπολογιστές της δυνατότητας να μάθουν για νεότερα σύνολα δεδομένων χωρίς να προγραμματιστούν μέσω μιας ρητής πηγής. Επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη πολλών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που μπορούν να μετασχηματιστούν εάν και όταν εκτίθενται σε νεότερα σύνολα δεδομένων. Η μηχανική μάθηση ακολουθεί τη μέθοδο ανάλυσης δεδομένων η οποία είναι υπεύθυνη για την αυτοματοποίηση του κτιρίου μοντέλου με αναλυτικό τρόπο. Χρησιμοποιεί αλγόριθμους που κερδίζουν κατ 'επανάληψη γνώση από δεδομένα και σε αυτή τη διαδικασία. επιτρέπει στους υπολογιστές να βρίσκουν τις προφανώς κρυμμένες γνώσεις χωρίς βοήθεια από ένα εξωτερικό πρόγραμμα. Προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα από την εξόρυξη δεδομένων, οι σύνθετοι αλγόριθμοι συνδυάζονται με τις σωστές διαδικασίες και εργαλεία.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρεται στη νοημοσύνη που δείχνει η μηχανή. Το AI περιλαμβάνει μηχανές που μπορούν να εκτελέσουν εργασίες που είναι χαρακτηριστικές της ανθρώπινης νοημοσύνης. Παρόλο που αυτό είναι γενικότερο, περιλαμβάνει πράγματα όπως ο σχεδιασμός, η κατανόηση της γλώσσας, η αναγνώριση αντικειμένων και ήχων, η μάθηση και η επίλυση προβλημάτων.

Μπορούμε να βάλουμε το AI σε δύο κατηγορίες, γενικές και στενές. Ο Γενικός Διευθυντής θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων που αναφέρονται παραπάνω. Ο στενός AI παρουσιάζει κάποια πτυχή της ανθρώπινης νοημοσύνης και μπορεί να το κάνει εξαιρετικά καλά, αλλά λείπει σε άλλους τομείς. Μια μηχανή που είναι μεγάλη για την αναγνώριση εικόνων, αλλά τίποτε άλλο, θα ήταν ένα παράδειγμα στενής AI.

Η επιστήμη των δεδομένων είναι ένας ευρύς όρος για μια ποικιλία μοντέλων και μεθόδων για την απόκτηση πληροφοριών από μεγάλα δεδομένα.

Υπό την αιγίδα της επιστήμης των δεδομένων είναι η επιστημονική μέθοδος, τα μαθηματικά, τα στατιστικά στοιχεία και άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και τον χειρισμό δεδομένων. Εάν πρόκειται για ένα εργαλείο ή μια διαδικασία που γίνεται σε δεδομένα για να το αναλύσει ή να πάρει κάποιες πληροφορίες από αυτό, πιθανότατα εμπίπτει στην επιστήμη των δεδομένων. Η Data Science χρησιμοποιείται για να αποκτήσει γνώσεις.

Οι επιστήμονες δεδομένων είναι υπεύθυνοι για την προσέλκυση προϊόντων και εφαρμογών με βάση τα δεδομένα που χειρίζονται δεδομένα με τρόπο που τα συμβατικά συστήματα δεν μπορούν. Η διαδικασία της επιστήμης των δεδομένων είναι περισσότερο εστιασμένη στις τεχνικές δυνατότητες χειρισμού οποιουδήποτε τύπου δεδομένων. Σε αντίθεση με την εξόρυξη δεδομένων και την εκμάθηση μηχανών δεδομένων, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή οργανισμό.

Η επιστήμη των δεδομένων επικεντρώνεται στην επιστήμη των δεδομένων. Ασχολείται με τη διαδικασία ανεύρεσης νεότερων μοτίβων σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Ίσως να είναι παρόμοια με τη μηχανική μάθηση, επειδή κατηγοριοποιεί τους αλγόριθμους. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη μηχανική μάθηση, οι αλγόριθμοι αποτελούν μόνο μέρος της εξόρυξης δεδομένων. Στους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούνται για την απόκτηση γνώσεων από σύνολα δεδομένων. Ωστόσο, σε αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων συνδυάζονται μόνο και αυτό ως μέρος μιας διαδικασίας. Σε αντίθεση με την εκμάθηση μηχανών, δεν επικεντρώνεται πλήρως στους αλγόριθμους.

Η ελπίδα αυτή διευκρινίζει!


Απάντηση 4:

Γεια σου Τουσάρ,

Ευχαριστώ για το A2A!

Με απλά λόγια:

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η ευρύτερη έννοια των μηχανών που είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντα με έναν τρόπο που θα θεωρούσαμε "έξυπνο".

Η Μηχανική Μάθηση είναι μια τρέχουσα εφαρμογή του AI με βάση την ιδέα ότι πρέπει πραγματικά να είμαστε σε θέση ακριβώς να δίνουμε μηχανές πρόσβαση στα δεδομένα και να τους αφήσουμε να μάθουν για τον εαυτό τους.

Η επιστήμη των δεδομένων είναι ένας ευρύς όρος για μια ποικιλία μοντέλων και μεθόδων για την παροχή πληροφοριών.

Η Μηχανική Μάθηση είναι ένα υποσύνολο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Λεπτομερής εξήγηση:

Η μηχανική μάθηση είναι ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης που είναι υπεύθυνο για την παροχή στους υπολογιστές της δυνατότητας να μάθουν για νεότερα σύνολα δεδομένων χωρίς να προγραμματιστούν μέσω μιας ρητής πηγής. Επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη πολλών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που μπορούν να μετασχηματιστούν εάν και όταν εκτίθενται σε νεότερα σύνολα δεδομένων. Η μηχανική μάθηση ακολουθεί τη μέθοδο ανάλυσης δεδομένων η οποία είναι υπεύθυνη για την αυτοματοποίηση του κτιρίου μοντέλου με αναλυτικό τρόπο. Χρησιμοποιεί αλγόριθμους που κερδίζουν κατ 'επανάληψη γνώση από δεδομένα και σε αυτή τη διαδικασία. επιτρέπει στους υπολογιστές να βρίσκουν τις προφανώς κρυμμένες γνώσεις χωρίς βοήθεια από ένα εξωτερικό πρόγραμμα. Προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα από την εξόρυξη δεδομένων, οι σύνθετοι αλγόριθμοι συνδυάζονται με τις σωστές διαδικασίες και εργαλεία.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρεται στη νοημοσύνη που δείχνει η μηχανή. Το AI περιλαμβάνει μηχανές που μπορούν να εκτελέσουν εργασίες που είναι χαρακτηριστικές της ανθρώπινης νοημοσύνης. Παρόλο που αυτό είναι γενικότερο, περιλαμβάνει πράγματα όπως ο σχεδιασμός, η κατανόηση της γλώσσας, η αναγνώριση αντικειμένων και ήχων, η μάθηση και η επίλυση προβλημάτων.

Μπορούμε να βάλουμε το AI σε δύο κατηγορίες, γενικές και στενές. Ο Γενικός Διευθυντής θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων που αναφέρονται παραπάνω. Ο στενός AI παρουσιάζει κάποια πτυχή της ανθρώπινης νοημοσύνης και μπορεί να το κάνει εξαιρετικά καλά, αλλά λείπει σε άλλους τομείς. Μια μηχανή που είναι μεγάλη για την αναγνώριση εικόνων, αλλά τίποτε άλλο, θα ήταν ένα παράδειγμα στενής AI.

Η επιστήμη των δεδομένων είναι ένας ευρύς όρος για μια ποικιλία μοντέλων και μεθόδων για την απόκτηση πληροφοριών από μεγάλα δεδομένα.

Υπό την αιγίδα της επιστήμης των δεδομένων είναι η επιστημονική μέθοδος, τα μαθηματικά, τα στατιστικά στοιχεία και άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και τον χειρισμό δεδομένων. Εάν πρόκειται για ένα εργαλείο ή μια διαδικασία που γίνεται σε δεδομένα για να το αναλύσει ή να πάρει κάποιες πληροφορίες από αυτό, πιθανότατα εμπίπτει στην επιστήμη των δεδομένων. Η Data Science χρησιμοποιείται για να αποκτήσει γνώσεις.

Οι επιστήμονες δεδομένων είναι υπεύθυνοι για την προσέλκυση προϊόντων και εφαρμογών με βάση τα δεδομένα που χειρίζονται δεδομένα με τρόπο που τα συμβατικά συστήματα δεν μπορούν. Η διαδικασία της επιστήμης των δεδομένων είναι περισσότερο εστιασμένη στις τεχνικές δυνατότητες χειρισμού οποιουδήποτε τύπου δεδομένων. Σε αντίθεση με την εξόρυξη δεδομένων και την εκμάθηση μηχανών δεδομένων, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή οργανισμό.

Η επιστήμη των δεδομένων επικεντρώνεται στην επιστήμη των δεδομένων. Ασχολείται με τη διαδικασία ανεύρεσης νεότερων μοτίβων σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Ίσως να είναι παρόμοια με τη μηχανική μάθηση, επειδή κατηγοριοποιεί τους αλγόριθμους. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη μηχανική μάθηση, οι αλγόριθμοι αποτελούν μόνο μέρος της εξόρυξης δεδομένων. Στους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούνται για την απόκτηση γνώσεων από σύνολα δεδομένων. Ωστόσο, σε αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων συνδυάζονται μόνο και αυτό ως μέρος μιας διαδικασίας. Σε αντίθεση με την εκμάθηση μηχανών, δεν επικεντρώνεται πλήρως στους αλγόριθμους.

Η ελπίδα αυτή διευκρινίζει!