Απάντηση 1:

Το Excel είναι ένα τμήμα εφαρμογής του λογισμικού υπολογιστικού φύλλου του Microsoft Office.

Το LibreOffice και το OpenOffice είναι σουίτες όπως το Microsoft Office.

Τα Έγγραφα Google είναι μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου. Όπως το MS Word (μέρος του MS Office) ή ο συγγραφέας (μέρος του LibreOffice).

Δεν υπάρχει κανένας τρόπος για κάποιον να καταγράψει διαφορές μεταξύ των τριών, καθώς το ερώτημα είναι το ίδιο

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα σφυρί, ένα κιβώτιο εργαλείων και ένα κατσαβίδι;